กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
30/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
30/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กทม. (วังทองหลาง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
●บริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย วางแผน จัด schedule จัดทำงบประมาณ การ implement การควบคุมและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด คุณภาพและงบประมาณ
●สื่อสารความต้องการของลูกค้าสู่ทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความก้าวหน้าของโครงการ และประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยัง meet กับความต้องการของลูกค้า
●ทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ส่งมอบงานด้วยคุณภาพและลูกค้าพึงพอใจ
●ประสานงานความก้าวหน้าของโครงการกับลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
●จัดเตรียมและประมาณระยะเวลาแผนงานโครงการแล้วเสร็จ
●จัดเตรียมรายงานโครงการถึงระยะเวลางาน กำหนดส่งมอบ ความเสี่ยง อุปสรรคของโครงการเพื่อให้ลูกค้ารับทราบ
●ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งถ่ายทอดสู่ทีมได้
●สนับสนุนระบบที่ลูกค้าใช้งาน
●อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

●อายุ 25-30 ปี

●วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

●ประสบการณ์ในตำแหน่ง Project Manager อย่างน้อย 1 ปี

●มี Best practice ในเรื่องบริหารโครงการ

●มีความรู้เกี่ยวกับ Software / Techniques / Tools ที่ใช้ในงานบริหารโครงการ

●มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับ budgeting, forecasting, monitoring, process management, risk management, quality control และ reporting.

●มี time management skills ที่ดี

●สามารถทำงานภายใต้ความกดดันหรืองานหลายๆ project ได้ดี

●สามารถทำงานให้เสร็จตาม deadline ที่กำหนดได้

●มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

●สามารถสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นระดับ Management Level ได้ดี

● มีความรู้ความเข้าใจในภาษา HTML / CSS / JavaScript / PHP เบื้องต้น

● มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Computer Server ได้แก่ Windows Server, Linux Server, Web & Database Server

●หากสามารถติดตั้งและมีความรู้ในการใช้งาน Linux Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

● หากมีประสบการณ์การติดตั้งใช้งาน Web Application Open Source ไม่ว่าจะเป็น Web Application ใดก็ตาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ**


สวัสดิการ
- Dormitory
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- หอพัก
- ออกกำลังกาย
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

Ragnar Corporation Company Limited
Ragnar Corporation Company Limited
เกี่ยวกับบริษัท

เราคือบริษัทที่รวบรวม Start-up สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีจุดมุ่งมายเดียวกันในการผลักดันสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยทางด้าน Cybersecurity นอกจากนี้ เรายังมีพื้นที่สำหรับ Long-Live Learning ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้แก่สังคมไทยอย่างมืออาชีพ

Ragnar Corporation Company Limited
ที่อยู่
BizTown Latphrao, 2521/7 Latphrao Road, Khlong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Ploy
โทรศัพท์
092-557-5906 Fax 0-2530-2177
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
Ragnar Corporation Company Limited
Professional Service (Legal)
Ragnar Corporation Company Limited
กทม. (วังทองหลาง, ลาดพร้าว)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์