กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Communication, coordinate internal resources, client and third parties/vendors for the flawless execution of projects.
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget.
 • Ensure resource availability and allocation.
 • Develop a detailed project plan to track progress.
 • Report and escalate to management as needed.
 • Serves as contact for all Project related issues.
 • Change management ensuring all the appropriate resources are assigned in order to clearly
 • document and agree the changes with the Client and facilitate the deployment of the change
 • within propose solution.
 • Create and maintain comprehensive project documentation.
 • Ability to understand the Business and Project Requirement.
 • Track and monitor the progress of project status.
 • Summarize the content of the meeting to prepare the minutes.

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s or Master's degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related field.
 • Have 3 years’ experience in IT Project Management such as Software Product or IT Solutions.
 • Have experience in documents for Project Management.
 • Have experience in Insurance,Banking or Finance industry.
 • Good command of English.


สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ (เงินช่วยเหลือการสมรส ,เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด,เงินช่วยเหลือการอุปสมบท, เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต)
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
- ค่าท่องเที่ยวส่วนตัว,ค่าตัดแว่น,เข้าฟิตเนส/สปา ฯลฯ
- ค่าพักผ่อนประจำปี
- ค่าสนามฟุตบอล และสนามแบตมินตัน / วิ่ง
- ค่าเดินทาง / ค่ายานพาหนะ
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ยูนิฟอร์ม
- สิ่งของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงานเจ็บป่วย
- อบรมสัมมนาตามความเหมาะสม
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินโบนัสตามผลงาน
- เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศ

บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
สตรีมฯ เราเชื่อมั่นในการลงมือทำ หากคุณมีความฝันที่จะเป็น Programmer, Developer, Engineer หรืองานด้านไอที-ดิจิทัล มาทำความฝันให้สำเร็จไปด้วยกัน
 
https://www.youtube.com/watch?v=p9Nkn5PXfck
 

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2541 โดยการรวมกลุ่มกันของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจให้คำปรึกษา ผสานกับความรู้ความชำนาญด้านระบบไอทีอันเป็นที่ยอมรับ ทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นบริษัทระดับแนวหน้าในธุรกิจโซลูชั่น โพรไวเดอร์ ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดด้วยกลยุทธ์การผสานของความรู้ด้านระบบที่แข็งแกร่ง เข้ากับศักยภาพของการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ รวมถึงความเข้าใจคุณค่าทางธุรกิจและร่วมมือกับลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner)
 

We propose ourselves as the strategic business partner to Clients’ organizations with the intention to ‘Bridge the Business and IT Gap’.

We intend to combine the business knowledge based on world-class best practices with proven, enabling information technology; in order to provide maximum competitive advantage to our clients’ organizations and realize the best returns on their IT investment.

Introduction

Stream I.T. Consulting Ltd. (STREAM) was established on November 1998 and is one of the leading business solution providers with strong systems integration and IT consultancy capabilities in Thailand today.
Our strategy to understand business value and co-exist with our clients and principals help us to maintain our strength in the market and develop long term relationship as their strategic partner. STREAM believes in our STREAM’s Values: Customer Focus, Integrity, Commitment, Respect, Excellence and Teamwork as the core of our Company Culture.

Vision: To be the leading IT consultancy in Thailand and the trusted firm for our clients and employees.

Mission: We’re committed to deliver business value to our clients by delivering outstanding IT solutions and premier services.

บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่
11 Q.House Sathorn Bldg., 7th Fl., South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2679-2233 ext. 152 Fax 0-2679-1691
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
Software Engineer (Java)
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
Account Executive (IT Product)
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
System Engineer
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
กทม. (สาทร)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
Presales (IT Software)
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้