ตำแหน่ง QC Engineer-บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ