กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
01/02/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, การผลิต
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Support QC management system at production line
 • Assist with communication to customer on quality matters, Interface with customer quality representatives.
 • Report all identified issues and cooperate closely with the management to ensure immediate action
 • Review the customer's specification and undertake relevant training to QC team
 • Work with Plant Manager to handle non-conforming material, root cause analysis and mistake proofing to handle customer complaints management.
 • Collect and analyses data to assess product and customer specific for improvement programs.
 • Manage and verify product/ production quality related document from product compliance statements, certifications, audit reports, specifications to quality agreements and relevant customer statements in the quality manual
 • Report quality problems and procedure of quality concern
 • Ensure the safety is adhered to at QC site
 • Conduct periodic quality system and process audits to ensure conformance to processes and procedure
 • Supports the Organizational Goals in achieving Total Customer Satisfaction
 • Perform other duties and projects as assigned

คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in Chemical field
 • At least 5 years of QC experience or Chemist and management role as Supervisor or Manager 
 • Good command of English
 • Able to work in Lopburi province
 • Able to drive a car and have driver's license

สวัสดิการ
- Life insurance group
- Patient Visiting Gifts
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Golden Lime Public Company Limited was established on 2 October 2003, on 2 April 2014, the Company has listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) with current registered and paid-up capital of THB 300 million.
The company produces and sells lime, Calcium Carbonate as well as sales and installation of machine and equipment for lime production.
1) Lime (i.e., Calcium Oxide (CaO) and Calcium Hydroxide) and 2) Calcium Carbonate. Lime is widely used in the production process of various industries. The company supplies  lime and Calcium Carbonate for both domestic and oversea customers.

The company has 4 factory located in Lopburi province and Saraburi Province.  We have nine kilns for burnt lime production operating 24 hours a day with a production capacity of 492,000 tons/full capacity per annum quicklime), our Kilns are automatically control by modern computerized systems and closely monitored by experienced and skilled staff.

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
No. 89 Cosmo Office Park, 6th Floor, Unit H, Popular Road , Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
พรสุรีย์ มยังพงษ์
โทรศัพท์
0-3643-6439,0-2017-7461-3 Fax 0-2017-7460
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
Maintenance Supervisor
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
25,000 - 30,000 บาท/เดือน