กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
30/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Work Location: Thai Arrow Products : Bangplee

PRR: 82098, 82099

 • ดำเนินงานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน The TAPs
 • ทำการจัดทำเนื้อหาสนับสนุน การสรุปรายงานการติดตามการขยายผลปัญหาคุณภาพของแต่ละโรงงานผลิต
 • รับนโยบายจากหัวหน้างานมาปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมายของแผนก
 • เข้าร่วมการตรวจสอบกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน The TAPs รวมถึง PBD
 • เข้าร่วมการรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตจากลูกค้าของแต่ละโรงงาน
 • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากได้รับ Certificate หรือผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพและโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการประสานงานในการทำงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ
- Bonus
- Child's Birth / Children's Scholarship
- Cost of Living Allowance
- Cremation
- Diligence Incentive
- Domestic/Overseas Training
- Gratuity / Retirement
- Group Insurance
- Medical Expenses
- Ordination
- Position/Long Service Allowance
- Uniform (สังกัดโรงงาน)
- Workmen's Compensation Fund Contribution
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
09/08/2019
Thai Yazaki Group
Thai Yazaki Group
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Yazaki Group are BOI-Promoted Thai-Japanese joint venture companies, manufacturing wire, PVC tape, wiring-harness, automobile component part for both domestic and overseas market. Due to our rapid growth, we are seeking high caliber and energetic persons to join our successful team as set out below:

Thai Yazaki Electric Wire Co.,Ltd.
Thai Arrow Product Co.,Ltd.
Thai Metal Processing Co.,Ltd.
Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd.
YIC Asia Pacific Corporation LimitedThai Yazaki Group
ที่อยู่
21st-22nd, 24th-26th Floor, Thai Insurance Building 4, 911 Debaratna, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment Section
โทรศัพท์
0-2653-2550
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
Thai Yazaki Group
Business planning Leader
Thai Yazaki Group
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
Thai Yazaki Group
QC Engineer
Thai Yazaki Group
กทม. (บางนา)
สามารถเจรจาต่อรองได้
Thai Yazaki Group
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
Thai Yazaki Group
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้
Thai Yazaki Group
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารด้านคุณภาพ
Thai Yazaki Group
สมุทรปราการ
สามารถเจรจาต่อรองได้