กลับ
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, ยา/เภสัชกรรม, การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, ยา/เภสัชกรรม, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
- ตรวจสอบและความคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
- จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
- วางแผนการควบคุมและติดตามการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- จัดทำเอกสารแก้ไข,ปรับปรุง เช่น WI, Check Sheet ที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- รับและประสานงานตามข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก นำมาตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกัน
- ตรวจสอบ บ่งชี้ และแสดงสถานะ ของผลิตภัณฑ์/ กระบวนการผลิต
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ (Job Qualifications)
    - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
การศึกษา (Education)
    - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องแต่ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ (Work Experience)
    - มีประสบการณ์ในโรงงานด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ (Other Required)
    - มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO9001,GMP, ISO13485 หรืออื่นๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อย. มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าทางการแพทย์เป็นอย่างดี
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (Knowledge and Skills Required)
    - การวางแผน การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การประสานงาน การรายงาน 


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดพักผ่อน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
We are looking for people to grow with us!

We are seeking a talented and aspiring candidate who wants to grow in Medical sterilization in Thailand. We are aiming to improve patient safety through safe and efficient manufacturing process through hiring those who shares the same values. Our commitment is certified through ISO 9001, ISO 13485, GMP for Medical device and TIS.
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
ที่อยู่
18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
0-2748-9333,063-202-7293 Fax 0-2748-9393
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer)
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
ฉะเชิงเทรา
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
Production Supervisor
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
ฉะเชิงเทรา
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
Maintenance Technician
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
ฉะเชิงเทรา
15,000 - 35,000 บาท/เดือน
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
R&d Supervisor
บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
18,000 - 35,000 บาท/เดือน