กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
18,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานด้านสรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังพล
2. สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในเบื้องต้น และประสานงานกับผู้จัดการสายงาน ผู้บริหาร เพื่อทำการคัดเลือก
3. ดูแล และจัดทำสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น โปสเตอร์ , Website สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ
4. สร้าง / หาแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ , ติดต่อ Recruitment Agency และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา
5. จัดทำ / ทบทวน แบบทดสอบให้เหมาะสม ในแต่ละตำแหน่ง
6. จัดทำเอกสารประกอบการว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการว่าจ้าง รวมถึงใบประเมินผล เป็นต้น
7. จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน, แฟ้มเอกสารต่างๆ รวมถึงเอกสารในการสรรหาว่าจ้าง ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
8. สรุปรายงานประจำเดือน ที่เกี่ยวข้องในงานสรรหา
9. สัมภาษณ์พนักงาน ที่ลาออกจากบริษัทฯ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
เพศ ชาย / หญิง
ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา 3 ปีขึ้นไป

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ
มีความรู้ในแหล่ง / ช่องทาง ที่ใช้ในการสรรหาที่หลากหลาย
มีทักษะในการใช้ Social Media เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, PowerPoint ได้

บุคลิกภาพ
1. มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าว
2. มีทักษะในการประสานงาน มีไหวพริบ
3. รักในการเรียนรู้ ค้นหาสิ่งใหม่ๆ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
4. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีทักษะในการสัมภาษณ์งาน และวิเคราะห์ผู้สมัครสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาพักร้อน
- สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
- เงินกู้ยืมบริษัท
- เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.5
3.5
4.2
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
5.0
ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำในทางที่ดี
บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานมาก ผู้บริหารใส่ใจ ปรึกษาได้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
02/12/2021
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด

จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion.
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิทวัส
โทรศัพท์
0-2678-1051-5 ต่อ 736 Fax 0-2678-1051-5 ต่อ 736
เว็ปไซต์
แบ่งปัน