กลับ
20/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เพิ่มช่องทางในการสรรหาพนักงาน เช่น เปิดใช้บริการเวปสมัครงาน เข้าไปสรรหาตามแหล่ง, เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน
2.รวบรวมฐานข้อมูลผู้สมัครงาน จัดเก็บประวัติพนักงาน และส่งฐานข้อมูลให้เซลเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอลูกค้า
3.สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น และจัดทำ cv เตรียมไว้ ในกรณีที่ต้องนำส่งต่อลูกค้า
4. ประสานงานลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีการขอนัดสัมภาษณ์งานจบจบถึงขั้นตอนในวันเริ่มงาน
5 จัดทำตารางค่าจ้าง, เงื่อนไขการจ้างงาน และสวัสดิการ ต่างๆ เพื่อส่งขออนุมัติในการจ้างงาน
6. ประสานงานกับฝ่าย Payroll ในกรณีมีพนักงานเข้า-ออก เพื่อดำเนินการทำจ่ายเงินเดือน รวมทั้งตรวจสอบยอดเงินทำจ่ายทุกเดือน
7. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งพนักงานเริ่มงาน เช่น โรงพยาบาลในการตรวจร่างกาย, ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ในกรณีที่ต้องรับการอบรมก่อนเริ่มงาน, โรงแรมในการเข้าพัก
ก่อนวันเริ่มงาน เป็นต้น รวมทั้งต้องทำเรื่องเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามใบเสร็จส่งบัญชี เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับทางลูกค้าต่อไป
8. แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม และประกันชีวิต
9. ติดตามรอบสัญญาจ้างของพนักงานกับทางลูกค้า ในกรณีที่ใกล้หมดอายุ หรือหากมีการเลิกจ้าง ต้องทำหนังสือเลิกจ้าง และประสานงานทางบัญชีในการดำเนินการทำจ่ายค่าชดเชย
10. ทำสรุปข้อมูลสรุปจำนวนพนักงานประจำเดือน


คุณสมบัติ

1. Age preferably 25-45 years

2. Bachelor's degree in Human Resource or other relevant field.

3. At least 3 years of experience in recruitment process.

4. Has good computer skill.

5. Good command in English (Reading and Writing)


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

The AMARIT Group is Thailand’s leading supplier of supporting services to overseas companies with operations in the oil and gas industry. AMARIT provides manpower, warehousing, dockside support services, and other ancillary services. The company also acts as petroleum concessionaires’ agents and as logistics consultants.

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่อยู่
1 Soi Pridi Phanomyong 28 (Thanipattana), Sukhumvit 71 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์
0-2381-1020, 0-2381-1204 to 8 Fax 0-2381-1209, 0-2381-1934
เว็ปไซต์
แบ่งปัน