กลับ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาโอกาสในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นประโยชน์กับธุรกิจและองค์กร
2. นำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Update แนวโน้มและทิศทาง Technology และนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์/วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและกระบวนการใหม่ ๆ ในการทำงาน
4. รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ (เซรามิก), นวัตกรรมวัสดุ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ, เทคโนโลยีเซรามิก, วิศวกรรมเซรามิก, วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยสะสม มากกว่า 2.70 ขึ้นไป
2. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน การประสานงานที่ดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์, ทักษะการคิดวิเคราะห์ ชอบที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจากที่ผู้อื่นทำอยู่แบบเดิม ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผลของงานที่คิดหรือสร้างสรรค์ขึ้นมีคุณค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดด สร้างความแตกต่างและได้รับการยอมรับกว่าของเดิมหรือระบบเดิม
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยด้านนวัตกรรมวัสดุ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
TOEIC 550+ / IELTS 4.0+ / TOEFL 31+

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดีมาก
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/04/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/04/2020
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
SCG Ceramics was founded since August 1st, 2018 from the amalgamation between 5 companies including Thai Ceramics Co.Ltd., Thai-German Ceramic Industry Public Limited ,The Siam Ceramic Group Industries Company Limited, Sosuco and Group (2008) Co.Ltd., and Gemago Co.Ltd.
The amalgamation ranked SCG Ceramics as one of the leading ceramics tile manufacturers and distributors in Thailand in terms of revenue and asset value. As of 31 March 2018, the New Company has production capacity and quantity of 94.0 million square meters per year and 69.0 million square meters per year, respectively. The New Company has market share of 58 percent.
The company enhances the production capacity and research and development by combining resources to develop a variety of new products that can better serve the needs of its customers and can expand customer base to cover all segmentations.
SCG Ceramics also aims to provide one stop service ranging from manufacturing to installation of quality ceramic floor and wall tiles in order to differentiate from its peers and increase customer satisfaction.
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
Mr. Parin Horharin
โทรศัพท์
036-376100 ต่อ 6134
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Lawyer
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Sales Executive (ภาคอีสาน)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Sales Engineer
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
Sales Commission (ผู้แทนขายอิสระ)
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
25,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission