กลับ
บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด

RM Procurement Manager

บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด
ด่วนมาก!
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
30/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
30/06/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 50,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Responsibilities:
• Work closely with project team in part of procuring, purchasing and overall supplying to production process
• Set up raw material procurement procedure and work system which align with company work flow
• Manage all raw material purchasing activities including the search for new sources of raw material, especially agriculture products, typically fruit & vegetable growing in northern part of Thailand
• Apply sourcing policy, interface with raw material suppliers and entities with respect to specification and budget
• Develop and implement strategic plans including raw material procurement strategies, engage in negotiations, manage cost, and ensure alignment of objectives and advantage terms
• Participate in development of specifications for products and substitute raw materials
• Responsible for selecting and approval of raw material suppliers to meet quality standards
• Need to visit the agriculture field. Build and maintain long-term relationships with raw material suppliers, dealers, and communities
• Approve purchase orders and organizing & confirming delivery of raw materials
• Resolve vendor or contractor confliction and claims against suppliers
• Perform risk assessments on potential contracts and agreements
• Prepare raw material procurement report


คุณสมบัติ
• Thai nationality Male/Female, at least 30 years old
• Bachelor’s or Master’s degree in supply chain management, agriculture, business administration, or related fields.
• Proven minimum 7 year experience of managing supply chain & raw material sourcing
• Experience in managing raw material sourcing against production plan, especially agriculture process or food business
• Experience in new business set up will be a plus consideration
• Well understand of food industry & FMCG business and trend
• Excellent analytical and problem-solving skills
• Proficient in MS Office Suite (Excel, Outlook, and PowerPoint)
• Good leadership skill, coaching, and decision making
• Proactive, high curiosity and eager to learn and improve
• Be able to drive the car and cooperate with raw material suppliers, farmer networks, and communities
• Good command of spoken and written English


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทุนการศึกษา
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
HyLife Global Food Company Limited was established in January 2022 to
expand our business from real estate development of the company group to a
sustainable business of food manufacturer and exporter. In our business plan, the
persons with high knowledge and experience from leading food companies have been
gathered to join the company. With our modern innovation and design of production
line, we decided to locate our plant in Doi Lo district, Chiang Mai, which is the source of
premium fruit and vegetable raw materials; especially Longan. For our implementation
plan, the construction and machine installation (including BOI process and all involved
permission) would be finished and could supply our products to the value customers
within July 2023.
The main products can be divided into two groups: the first group for the
export market which is dried whole longan with shell and freeze dried longan, and the
second group is for the domestic market which is the ready-to-eat processed vegetables
and fruits for distribution in convenience stores, modern trade, and online.
The company is committed to implement a food management system throughout
the entire supply chain. For example, the agricultural extension team will organize the
training and knowledge on GAP (Good Agricultural Practice) to longan plantations and
growers. the pesticide and prohibited chemical would be controlled from the plantation
until delivering to the factory. In our production process, the factory implements GHPs
(Good Hygiene Practice) and HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) in order
to control the food safety and deliver the good taste from farm to fork.
บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่
169/31 หมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
081-162-8848
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน