ตำแหน่ง Sale Executive(ภาคใต้ ดูแลพื้นที่ทั้งหมดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา, ภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง)-บริษัท ที.ซี.กรีนไพน์ จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ