กลับ

พนักงานขาย

OneStockHome Co.,Ltd.
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรี
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบและดำเนินการกิจกรรมการขาย ในกลุ่มสินค้าที่กำหนด เพื่อบรรลุยอดขายที่ตั้งไว้

• เชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย สามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มสินค้านั้นๆแก่คนในทีมได้

• วิเคราะห์และเข้าใจโครงสร้างราคาของกลุ่มสินค้าเพื่อกำหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

• ทำงานร่วมกับทีม SCM ในการสรรหา suppliers และต่อรองราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาทุนที่แข่งขันได้

• ประสานงานระหว่างทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในทุกฝ่าย (ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

• ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

• มีทักษะการสื่อสารที่ดี

• สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

• มีความสนใจในงานขาย
สวัสดิการ
- ทำงานที่บ้าน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

OneStockHome Co.,Ltd.
OneStockHome Co.,Ltd.
เกี่ยวกับบริษัท

OneStockHome Co., Ltd.

Onestockhome is the leading platform in building materials with many large corporates partners and international investors.  We are recently selected from 350 companies in Asia Pacific to be a part of Google Entrepreneur Family in APAC with plan for expansion to other countries in year 2019. 

www.onestockhome.com 
https://www.blog.google/around-the-globe/google-asia/demodayasia-finalists/

https://thestandard.co/ais-the-startup-monthly-pitching-part-1/

https://techsauce.co/news/siri-ventures-pitch-winner-onestockhome-to-silicon-valley/

https://techsauce.co/news/dvab0-demo-day-winners/

OneStockHome Co.,Ltd.
ที่อยู่
1-7 Zuellig House 4Fl Unit 02, ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
061-916-6569
แบ่งปัน