กลับ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร, ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่, เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
To manage the efficient and effective running of the Sales Admin & Coordination Activities (past sales activities including delivery and payment of the orders)
To support and assist the external sales force (i.e. allow the external sales force to do more selling and less technical research, quoting and order tracking). Allows the customers to have an immediate point of contact in absence of the external sales person.
• Preparing order instructions to order handling (PO no, delivery address, contact person, payment term e.g.)
• Contact clients to obtain missing information or answer queries
• Handle all documents of sales department (e.g., Letter, power of attorney, PR & RS form etc.)
• Cooperate with other departments (Accounting, Logistics, Service, etc.)
• Prepare quotations for calibration
• Communicate customer feedback
• Handle any other jobs or responsibilities which may be additionally assigned by the superior


คุณสมบัติ

• Bachelor of Administration or related

• Microsoft office skills, Visio, and SAP. program.

• Ability to write reports and business correspondence

• Ability to effectively present information and respond to questions of managers, and customersสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัส
- โบนัสประจำปี 1 เดือน


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15/06/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
15/06/2021
บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Endress & Hauser is a global leader in measurement instrumentation,

services, and solutions for industrial process engineering. Although we now have more than 12,500 employees worldwide, we remain a family-owned business with its own work philosophy that offers many special

No matter if you’re joining Endress+Hauser as an apprentice, a student, a graduate,or an experienced professional – your career with us will always have two sides to it, On the one hand, there’s the technical or specialist side, where you use your expertise to master the daily challenges of your job.On the other hand, there’s the personal side, shaped by your personality, preferred working methods,and personal goals, as well as the environment, teamwork, and your relationships with managers.

บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่
111 Moo 4 Bangkruai - Jongthanom Rd., Mahasawat, Bangkruai, Nonthaburi 11130
ชื่อผู้ติดต่อ
HR.Department
โทรศัพท์
0-2447-6900-9#6 Fax 0-2447-6920-1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน