กลับ

Sales And Marketing Executive , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ส่งเสริม แมชชีน แทรคเตอร์ จำกัด
ด่วนมาก!
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, เครื่องจักร
29/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, เครื่องจักร
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 3 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรี
18,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการขายสินค้าและการบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
- วิเคราะห์ข้อมูล , จัดเตรียมข้อมูลสื่อการนำเสนอ
- วางแผนการออกตลาดหาลูกค้าใหม่ เสนอแผนงานการนัดหมาย การเข้าพบลูกค้า
- เยี่ยมชมลูกค้าวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามคำสั่งซื้อ หรือเข้าไปให้คำแนะนำสินค้าตามที่ได้มีการนัดหมาย
- ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
- ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
- สร้างความสัมพันธ์ / สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ดี แก้ปัญหาต่างๆ อย่างใส่ใจ รวดเร็ว และรับผิดชอบ
- หาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายการเสนอใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กร และ ภายนอกองค์การ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ
- ติดตามความก้าวหน้าของงาน นำเสนอหลักการ และขั้นตอนต่างๆ ให้กับลูกค้า
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัท
- จัดทำรายงานสรุปผลให้กับหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับขั้น อัพเดทยอดขาย และเป้าหมายของเดือนถัดไป
- ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อบริษัทฯ และ ลูกค้า
หมายเหตุ
วันทำงานปกติ : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลางาน : 08.30 - 17.30 น.
เข้าออฟฟิศ : 2 วัน (เสนอแผนงาน และ สรุปผลงาน อัพเดท
ยอดขาย และเป้าหมายของเดือน ทุกสัปดาห์)
กรณีใช้รถส่วนตัว : มีค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมสภาพ


  คุณสมบัติ
  - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - เพศชาย - เพศหญิง / อายุ 25 - 36 ปี
  - มีทักษะการขายประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  - ทำงานเชิงรุก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  - มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/พูดโน้มน้าวได้ดี/ปิดการขายได้/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน มีใจรักบริการ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  - มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าตัดสินใจและลงมือทำ
  - มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่สูง และมีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
  - สามารถจัดระบบความคิดในการทำงาน วางแผนงานได้เป็นอย่างดีตามขั้นตอน
  - ชอบการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
  - ชอบการทำงานนอกสถานที่ 90% และมีความกระตือรือร้น
  - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  - ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
  - ชอบทำงานเป็นทีมและทำงานนอกสถานที่
  - ชอบการพบปะผู้คนใหม่ๆ และมีทักษะการนำเสนอที่ดี
  - สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  - ค่าสันทนาการ
  - ค่าเสื่อมยานพาหนะ
  - ประกันสังคม
  - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี

  บริษัท ส่งเสริม แมชชีน แทรคเตอร์ จำกัด
  บริษัท ส่งเสริม แมชชีน แทรคเตอร์ จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  SMT Enterprise บริษัท ส่งเสริมแมชชีนแทรคเตอร์ จำกัด
  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ . 2527 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี ที่เราเป็นผู้แทนจำหน่ายอะไหล่คุณภาพสูงสำหรับรถแทรคเตอร์ จักรกลหนักจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานหลากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทางบริษัทตระหนักดีและยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าเป็นหลักในการทำธุรกิจเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศ ทุกหมวดหมู่ เช่น เครื่องยนต์ เครื่องไฟ อะไหล่ช่วงล่าง ไฮโดรลิค เป็นต้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2538 เราได้ทำการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และนำมาปรับปรุงซ่อมแซม ก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ ซึ่งทางเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยี่ห้อ KOMUTSU ทางเราเป็นตัวแทนนำเข้า- จัดจำหน่าย รถใหม่ประกอบนอก รถขุดดินตีนตะขาบยี่ห้อ CHERY รถตักล้อยางยี่ห้อ LOVOL โดยทางเรามีบริการครบวงจร ทั้งด้านบริการหลังการขาย บริการด้านอะไหล่ และบริการซ่อมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทผู้นำเข้าอะไหล่แทรคเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถแทรคเตอร์แบบครบวงจร พันธกิจ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด มองหาโอกาสในการเข้าถึงตลาดและสถานที่ในการจัดจำหน่ายใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาคุณภาพของสินค้า ระบบปฏิบัติการ และ บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการ ยึดมั่นหลักการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
  บริษัท ส่งเสริม แมชชีน แทรคเตอร์ จำกัด
  ที่อยู่
  56/355 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  ชื่อผู้ติดต่อ
  คุณวลัดดา น้ำ-HR เว็บไซต์ : https://songsermtractor.com/about.php
  โทรศัพท์
  089-891-1052 / 095-105-8423 Fax 02-9082376
  เว็ปไซต์
  -
  แบ่งปัน