กลับ

Sales Coordinator / Sales Support - Fresh graduates are welcome

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
08/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
08/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างฝ่ายขาย และฝ่ายงานอื่นๆภายในบริษัท
  • จัดทำข้อมูล pre confirmation ให้กับลูกค้า
  • ดูแลงานเอกสารต่างๆ (งาน Admin) ภายในของฝ่ายขาย

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกดี, มี Service Mind, มีทักษะในการสื่อสาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

Workplace : Head office @Central World, Bangkok


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12/11/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
12/11/2021
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
"บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)"
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9 สิงหาคม2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ไซรัสจำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่22 มิถุนายน2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม "SYRUS" เป็น "FSS" โดยมีผลตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม2552

บริษัทฯเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์5 ประเภทได้แก่ 1.การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2.การค้าหลักทรัพย์ 3.การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4.การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5.การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นอกจากนี้บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน, ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent), ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวแทนซื้อ/ขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้วด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพรวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุกจึงทำให้ FSS ได้เติบโตและพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 18,25 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2680-0770
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Investment Products Specialists
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Distribution Channel Specialist
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Business Development Manager
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Social Media Content Creator
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กทม. (ปทุมวัน)
สามารถเจรจาต่อรองได้