กลับ
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
On-Premise
 • Weekly visit key outlets on the responsible area.
 • Bi-monthly visit non-key outlets on the responsible area.
 • Expand no. of outlets coverage on the responsible area.
 • Create and manage outlets mapping.
 • Properly prepare a contract to outlets.
 • Input accurate data and on-time to the MSO system.
 • Ensure that EOE is properly implemented.
 • Complete monthly sales report and MJP.
 • Initiate/create sales promotion program, sponsorship, etc. to outlets.
 • Planning/controlling BP in the responsible area.
 • Ensure that BP delivers monthly sales targets.
Weekly visit BP on the responsible area.คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in a related field.
 • Minimum 2-3 years experience in Sales, consumer products prefer.
 • Be able to work upcountry
 • Flexible, good communication and interpersonal skills.

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Asia Pacific Brewery (TAPB) was established in Thailand in 1993 and began operations in 1995. It employs over 300 people at head Office in Bangkok and brewery in Nonthaburi. The TAPB brewery is one of the most modern in Asia and has an annual production capacity of 200 million liters.

TAPB is a portfolio brewery focused on producing high quality beer. It is represented in each of Thailand’s three main beer segments with more than 90% share of Thailand’s premium beer segment. As TAPB is coping with fast growing business activities, here is an opportunity for dynamics and energetic individuals who like a challenging job to be a part of our bright future with promising career advancement.
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (Tiger Beer)
ที่อยู่
23rd Floor, Thai Life Insurance Building, 123 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10320
ชื่อผู้ติดต่อ
netdao@tapb.co.th
โทรศัพท์
0-2239-8333 Fax 0-2246-9737
เว็ปไซต์
แบ่งปัน