กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
28/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. หาช่องทางในการขายใหม่ๆ ให้กับบริษัท
2. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กระบวนการการทำงานราบรื่นและสำเร็จตามกำหนด
3. แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
4. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นและสำเร็จตามกำหนด
5. มีส่วนร่วมในการนำเสนอช่องทางการตลาดแบบต่างๆ
6. รับผิดชอบยอดขายในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
7. เก็บข้อมูลประวัติและดูแลลูกค้า รวมถึงให้ลูกค้าทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อใช้ในการวัดผล
8. รับผิดชอบการทำสัญญาทำสัญญาจอง เอกสารซื้อขายต่างๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานแผนกการเงิน และการกู้เงินกับธนาคาร
9. ต้อนรับลูกค้า พาชมสินค้าทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อเสนอการขายและปิดการขาย ตลอดจนกระบวนการส่งมอบห้องให้กับลูกค้า
10. ดูแลสำนักงานขาย พื้นที่ส่วนกลาง บ้านตัวอย่างให้เรียบร้อย ตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
11. ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา
12. ประชุมทีม Sale และการประชุมทีมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ทำ Report ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. อายุ 22 – 30 ปี ขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รักการเรียนรู้
4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 500
5. มีความเข้าใจพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีทักษะการเจรจา นำเสนอ
8. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office Excel CRM NAV ICON หรือเคยทำงานบนระบบบริหารงานขาย
9. ทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดันสูง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.8
3.6
3.1
3.3
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 โดยคุณชยพล หรรรุ่งโรจน์และคุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย และแบรนด์อัลติจูดได้เข้ามีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกลักษณ์ เน้นความสำคัญในการตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต การออกแบบที่สร้างสรรค์ และทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยม กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ทั้งในแนวราบและแนวสูง โดยการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสูงสุด และเลือกทำเลที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกบ้านสามารถอยู่ในทำเลที่มีคุณค่าในราคาที่ไม่แพง บ

...
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
4.3
3.7
4.0
3.5
มีความท้าทาย และเปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้
สวัสดิการที่ดี กิจกรรมดี มีการสนับสนุนให้พนักงานคิดนอกกรอบ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
06/06/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
06/06/2022
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Join our team
Build your career at Altitude

The successful candidate will be provided a promising career opportunity, nurture talent, develop leaders and reward achievement.

To submit your application, please send your full resume and salary expectation to us.

Altitude Development Co., Ltd.
บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่
Sathorn Prime Tower
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณพศิน (คุณอาร์ม)
โทรศัพท์
0-2160-5165 ต่อ 107, 062-591-9398 Fax 0-2259-1150
เว็ปไซต์
แบ่งปัน