กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ธุรกิจบริการ
30/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ธุรกิจบริการ
30/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 15 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Lead and manage the New Sales department (Business Development) in achieving growth and hitting sales targets.
• Plan to ensure the achievement of divisional and personal targets through effective planning, setting sales goals, analyzing data on past performance, projecting future performance that aligns with company sales policies and strategies.
• Manage, develop, coach, control, and motivate the sales team to develop their skill to ensure that a high professional standard is achieved and monthly sales target and KPI target are met.
• Hands-on in providing on-the-ground support for the sales team as they generate leads and close new deals.
• Meet with customers to discuss their evolving needs and to assess the quality of our company's relationship with them.
• Develop and implement new sales initiatives, strategies, and programs to capture and increase new markets.
• Recruit and train new team members to high levels of performance.
• Working closely with General Manager in meeting department targets.

คุณสมบัติ
• Minimum 8-10 years of experience in Sales, Business Development (B2B), and Sales Management.
• Proven track record in leading high-performance teams with excellent leadership & people management skills.
• Result oriented and strategic thinker with a close eye on details.
• Have an entrepreneurial spirit to drive new business and accomplish objectives with limited time and resources.
• Have a sense of urgency & persistence, creative problem solving, and a take-charge, positive attitude.
• Deep understanding of CRM systems and best practices.
• Excellent English communication skills - both writing and speaking

สวัสดิการ
- 1-day Birthday leave
- 1-day Work Anniversary leave
- 2-day off for charity work
- 5 working days a week (Monday - Friday)
- Annual leave at least 14 days per year
- Competitive basic salary and attractive commissions scheme
- Dental allowance.
- Enjoy team rewards and performance bonus
- Life, Health and Accident Insurance coverage
- Training and development
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
BCI Central Group (formerly known as BCI Asia) is a subsidiary of BYGGFAKTA GROUP, a leading software, and information company within the construction industry, with a proprietary cloud-based service and a fully integrated data and software platform. The Group is a major player at the center of the construction ecosystem. BCI Central established in 1998 and was founded to create efficiencies and enhance transparency in the intrinsically complex construction industry. Our software solutions and related services achieve this while simultaneously enabling our clients to identify sales opportunities, make informed decisions and connect with key target markets. We play a crucial role in empowering businesses around the world with construction-centric tools to succeed.


บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
ที่อยู่
161/1 SG Tower Building, 5th Floor, Room Nos. 503, Soi Mahadlek Luang 3, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์
0-2090-2100-3 Fax 0-2090-2107
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
Sales Executive ( Business Development Consultant)
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
National Research Manager
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
40,000 - 60,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
Account Manager – Advertising & Event Sales
บริษัท บีซีไอ เซนทรัล จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
30,000 - 60,000 บาท/เดือน + Commission