กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
26/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
26/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ออกแบบ และคัดเลือก Solution ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
 • พัฒนากลยุทธ์การขายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้สำเร็จ
 • จัดเตรียมข้อมูล เอกสารการนำเสนอต่างๆ (Presentation) ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายตลอดโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อ ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในบริษัทฯ 


คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ 5-7 ปี ในการบริหารการขายด้าน IT, Network, Information Security services, MA
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพูด การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 •  มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงาน อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 •  มีทักษะด้านการออกแบบและวางแผนงานเพื่อปิดการขาย


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าสวัสดิการวิชาชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบริการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และตอบสนองเมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายใต้แนวความคิด Responsive Security

ไซเบอร์ตรอน ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจฝึกอบรม และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) โดยมีขอบเขตการให้บริการทั้งด้านเทคนิค และด้านกระบวนการ ร่วมกับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ เรากำลังค้นหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เพื่อร่วมบุกเบิก และสร้างสวรรค์นวัตกรรมในการให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ที่อยู่
140/1 อาคาร เคี่ยนหงวน 2 ชั้นที่ 9 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
hr@cybertron.co.th
โทรศัพท์
080-441-0055
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
กทม. (ปทุมวัน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์