กลับ

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (Electrician Engineer)

บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
29/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า (Electrical Engineer)

เป็นบริษัทตั้งใหม่ (ออฟฟิสอยู่แถวพญาไทพลาซ่า)

คุณสมบัติ

1. อายุ 20 - 30 มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคไฟฟ้าหรือเคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. บุคคลิกคล่องตัวในการทำงาน สามารถวิ่ง onsite หน้างานเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ให้กับลูกค้าได้

3. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า

4. มีทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ดี

5. มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
คุณสมบัติสวัสดิการ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เป้าหมาย:

Vnet Capital Group ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และให้คำแนะนำในการบริหารธุรกิจ บริษัทฯได้จัดสรรพื้นที่ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการ แก่ผู้เริ่มประกอบธุรกิจทางด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ เพื่อที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้นให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลบริษัทฯ:

Vnet Capital Group ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และช่วยพัฒนากิจการในระยะเริ่มต้น (Incubation Support) ให้แก่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์ บริษัทได้รับการก่อตั้งโดยคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด บริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทาง IT ชั้นนำของประเทศไทย

บริษัทฯมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลาย ธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเตอร์เน็ท นอกเหนือไปจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในอีกหลากหลายด้านที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เช่น

• การระดมทุน
• การเงิน
• การบัญชี
• การตลาด
• ทรัพยากรบุคคล
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ รวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่เรามี จะช่วยให้ธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้นเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯสนใจร่วมลงทุนในกิจการระยะเริ่มต้นในธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้:

• E-commerce
• Mobile Application/Service
• Package Software Development
• Security Related
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
ที่อยู่
159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2661-7898 Fax 0-2661-7899
เว็ปไซต์
แบ่งปัน