กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
อัญมณี/เครื่องประดับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 6 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.Financial Reporting and Analysis: Prepare and analyze financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements. Provide insights into financial performance, trends, and areas for improvement.
2.Budgeting and Forecasting: Develop and monitor budgets, and work closely with other departments to ensure financial plans align with the company's strategic goals. Forecast financial performance based on market trends and business projections.
3.Compliance and Risk Management: Ensure compliance with relevant financial laws and regulations, as well as internal policies and procedures. Implement and maintain internal controls to safeguard company assets and minimize risk.
4.Financial Operations Management: Oversee day-to-day financial operations, including accounts payable, accounts receivable, payroll, and general ledger activities. Monitor cash flow and manage working capital efficiently.
5.Auditing and Taxation: Coordinate and assist with external audits and tax filings to ensure accurate and timely reporting. Liaise with auditors and tax authorities as needed.
6.Financial Strategy and Decision Support: Collaborate with senior management in developing financial strategies and evaluating investment opportunities. Provide financial analysis to support strategic decision-making.
7.Team Leadership and Development: Supervise and mentor finance team members, ensuring their professional growth and performance.
8.ERP System Management: Utilize and manage financial software systems and Enterprise Resource Planning (ERP) systems to streamline financial processes and reporting.
9.Financial Planning and Modeling: Develop financial models and scenario analysis to support long-term financial planning and resource allocation.
10.Stakeholder Communication: Present financial results and analysis to stakeholders, including executives, board members, and investors. Communicate complex financial concepts in a clear and concise manner.


คุณสมบัติ
  1.  อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5-6 ปีขึ้นไป
  4. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดี
  5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พิมพ์ ได้ดี

สวัสดิการ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสีประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- พักร้อน 6 วันต่อปี (ได้สิทธิพักร้อนเมื่อผ่านทดลองงานตามสัดส่วน)
- ลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อปี
- วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท เอนโนววี่ จำกัด เป็นโรงงานผลิต จิวเวลรี่ และเครื่องประดับส่งออกทั้งในและนอกประเทศ มีคู่ค่าในและนอกประเทศมากกว่า 10 ประเทศ เรามุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นต่อการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจขนส่ง โดยยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมทั้งต่อลูกค้าและพนักงานเป็นหลักสำคัญเพื่อใช้ในการบริหารเสมอมา เอนโนววี่ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านความรู้และความสามารถ เราต้องการเชิญชว

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
  • 1(current)
บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นโรงงานผลิต จิวเวลรี่ และเครื่องประดับ ส่งออกในและนอกประเทศ มีคู่ค่าในและนอกประเทศ มากกว่า 10 ประเทศ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมทั้งต่อลูกค้า และพนักงาน เป็นหลักสำคัญเพื่อใช้ในการบริหารเสมอมา
บริษัท เอนโนววี่ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์
0-2409-5713-17 ต่อ 100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน