กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานประจำ, งานฟรีแลนซ์
4 - 7 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• สัมภาษณ์ online ผ่าน Google Meet ( VDO Call)
• Near Ramkhamhaeng airport rail link station
• Hybrid work
• Five-day workweek
• Free Lunch 


คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพัฒนา Application ด้วยภาษา Java Spring Boot, Angular, HTML5, CSS Style Sheet
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL อย่างน้อย 1 ประเภท
 • สามารถออกแบบโครงสร้างและอัลกอริทึมของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของข้อมูล และจำนวนผู้ใช้งาน
 • มีความรู้ด้าน object-oriented programming และสามารถนำไปใช้ได้
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์กับการใช้ Source Control
 • ชอบการทำงานเป็นทีม และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ตามแผน
 • มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง วิเคราะห์และแก้ปัญหาหลังติดตั้ง
 • มีประสบการณ์กับ Docker / Container จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- Dental care(ค่าทำฟันตามเงื่อนไข บ.ฯ)
- Hybrid work
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีอาหารกลางวันฟรี ที่ออฟฟิศ/Free lunch
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MSC SITTIPOL CO., LTD.is a company provider to provide Solution on Cloud and Consulting Services. Our employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies. We are provider of e-Commerce platform for Thai made product under name as JATUJAKMALL.com.
General Information
 • Established: August, 2003
 • Total Staff: 120 persons
 • Registered Capital: 40 Million Baht
 • PADSS Certification: March, 2017
Cloud computingis the delivery of Computingas aServicerather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utilityover a network. Clouds can be classified as public, private or hybrid.
MSC Sittipol is a Dermalog’s distributor in Kingdom of Thailand, and Laos People's Democratic Republic.
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
ที่อยู่
19 Soi Ramkhamhaeng 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2319-9120 ถึง 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน