กลับ
13/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กทม. (บางนา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Support both day-to-day operations and Project assigned
 • Public cloud (Azure / AWS / GCP)
 • Network Architecture / Network Analysis / Designing / Implementing / Managing / Monitoring / Supporting both on-premises and on cloud
 • Security Architecture / Security Analysis / Designing / Implementing / Managing / Monitoring / Supporting both on-premises and on cloud
 • Manage and Support Infrastructure / Cloud / Network / Router / Switch / IP / VLAN / AP / WIFI / Link / MPLS / Internet
 • Manage and Support Security / Cloud / Firewall / VPN / Endpoint / CCTV / VA / Patch / Remote Access / Intrusion Detection and Prevention


คุณสมบัติ
 • Age 27-35 years
 • Male or Female

  • Bachelor’s degree in IT / Computer Engineering or other relevant field
  • 5 - 10 years experience in Network Engineer / Network Administrator / Senior IT Infrastructure
  • Has IT skills such as Infrastructure / Cloud / Network / Security / Firewall / Router / Switch / AP / WIFI / MPLS / Internet / Endpoint / VPN / VA / Patch

  สวัสดิการ
  - Medical insurance
  - Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
  - Life insurance (ประกันชีวิต)
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ลาบวช
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  (“บริษัท” หรือ “SUPER”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีนโยบายการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance services) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”) พลังงานขยะ (“Waste Energy”) และพลังงานลม (“Wind Energy”) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลัง งานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่
  223/61 อาคาร คันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 14 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
  ชื่อผู้ติดต่อ
  คุณนิจวรรณ
  โทรศัพท์
  0-2361-5599 Fax 0-2720-7598-9
  เว็ปไซต์
  แบ่งปัน
  ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
  ดูทั้งหมด
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม. (บางนา)
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงาน จ.หนองคาย, จ.สระแก้ว ,พิจิตร
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ขอนแก่นและภาคอีสาน
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ERP Support
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม. (บางนา)
  สามารถเจรจาต่อรองได้
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ERP Section Chief
  บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กทม. (บางนา)
  สามารถเจรจาต่อรองได้