กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (วัฒนา)
ปริญญาตรี
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• พัฒนา (Develop) ซอฟแวร์ระดับองค์กร โดยเฉพาะ Windows Applications Web Applications และ Mobile Applications ตาม Requirement ของลูกค้า
• ออกแบบ (Design) โครงสร้างฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ของซอฟต์แวร์
• ค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่อง (Root cause) ทดสอบ (Test) และติดตั้ง (Deploy) ซอฟแวร์ระดับองค์กร
• สนับสนุน (Support) ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์ ของลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ และกับบุคคลโดยตรง
• ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการทำงานให้ Junior Programmer
• รีวิวโค้ดระบบงานและให้ข้อเสนอแนะสำหรับโค้ดที่ควรปรับปรุง รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างโค้ดที่พัฒนาไว้ และเสนอแนะโครงสร้างที่ดีขึ้นได้
 


คุณสมบัติ

• Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science or related filed
• Proficient in C/C++, C#.NET, VB.NET or Java
• Good understand of OOP concept
• Familiar with MS SQL Server, Oracle Database or MySQL
• Experience in mobile application development is also welcome
• Good communication skills
• Self-learner and highly self motivated
• Hard working and professional attitude
• Thai Nationality

 1.  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2.  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาระบบ
 3.  ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 4.  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน
 5.  มีกระบวนการและวิธีการให้เหตุผลที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์
 6.  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 มีประสบการณ์และความรู้ทางเทคนิค

 1.  มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML และ CSS เป็นอย่างดี
 2.  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ TypeScript และ Javascript เป็นอย่างดี
 3.  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ .NET Framework หรือ JavaScript Framework และการเขียนโปรแกรมแบบ MVC เป็นอย่างดี
 4.  มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้ C#,Visual Basic,JQuery หรือ LINQ
 5.  มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือ Oracleสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าครองชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยขยัน
- งานเลีี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- มีสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ลากิจ 5 วันต่อปี
- ลาบวช
- ลาพักผ่อนประจำปี 6-15 วันต่อปี
- วันหยุดตามประเพณีของบริษัทตามสถาบันการเงิน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด

เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจตามความต้องการของลูกค้าและเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นธุรกิจผ่านทางระบบคลาวด์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและทักษะด้านไอทีระดับสูงทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ความชำนาญของเราครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม เราเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา ซอฟต์แวร์ รวมทั้งจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้านธุรกิจในระดับสากลเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า

พันธกิจ
เพื่มส่งมอบบริการด้านซอฟต์แวร์ที่ไว้วางใจได้สูงสุดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านไอทีและความสามารถในการทำธุรกิจของลูกค้าของเรา

ธุรกิจหลัก
 • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้านธุรกิจผ่านระบบคลาวด์ (SaaS)
 • ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่าย
 • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารโครงการ
 • ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้บริการบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
ที่อยู่
253 Asoke Building, Sukhumvit 21, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
02-022-4682,097-153-3793
เว็ปไซต์
แบ่งปัน