กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาระบบงานในโครงการ
(โครงการ เข้า Office ทุกวัน-ไซต์ ธนาคาร ลงสถานี BTS อารีย์)

• พัฒนาฐานข้อมูล SQL
• Develop implement และ Optimize Store Procedure
• วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูล
รายละเอียดงาน
SQL Developer - มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาฐานข้อมูล SQL และเขียนแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL การพัฒนามักประกอบด้วยการออกแบบตาราง จัดเก็บขั้นตอน มุมมอง และฟังก์ชันต่างๆ
Responsibility :
• พัฒนาโซลูชันฐานข้อมูลค
• มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาฐานข้อมูล SQL และเขียนแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL การพัฒนามักประกอบด้วยการออกแบบตาราง จัดเก็บขั้นตอน มุมมอง และฟังก์ชันต่างๆ
• Develop implement และOptimize Store Procedure and Function
• ตรวจสอบและตีความข้อกำหนดของรายงานทางธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่
• การวิจัยข้อมูลที่จำเป็น
• สร้างการส่งมอบการรายงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
• วิเคราะห์แบบสอบถาม SQL ที่มีอยู่สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
• แนะนำแบบ SQL queryใหม่
• พัฒนาขั้นตอนและสคริปต์สำหรับการย้ายข้อมูล
• จัดทำรายงานการจัดการตามกำหนดเวลา
• ติดตาม แก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลของบริษัทให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.
• วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูลว่าปัญหาเกิดจากฮาร์ดแวร์ หรือเครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ระบบ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือผู้ใช้งาน เพื่อส่งต่อปัญหาได้ตรงกับหน่วยงานหรือบุคคล
• มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับระบบฐานข้อมูล
• ติดตามความคืบหน้าและแนวโน้มในการจัดการฐานข้อมูล
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Admin) 3-5 ปี เช่น MSSQL , Oracle และ SSIS


สวัสดิการ
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีอาหารกลางวันฟรี ที่ออฟฟิศ/Free lunch
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MSC SITTIPOL CO., LTD.is a company provider to provide Solution on Cloud and Consulting Services. Our employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies. We are provider of e-Commerce platform for Thai made product under name as JATUJAKMALL.com.
General Information
  • Established: August, 2003
  • Total Staff: 120 persons
  • Registered Capital: 40 Million Baht
  • PADSS Certification: March, 2017
Cloud computingis the delivery of Computingas aServicerather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utilityover a network. Clouds can be classified as public, private or hybrid.
MSC Sittipol is a Dermalog’s distributor in Kingdom of Thailand, and Laos People's Democratic Republic.
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
ที่อยู่
19 Soi Ramkhamhaeng 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2319-9120 ถึง 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน