กลับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลระบบงานสารสนเทศทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์และระบบงานภายในองค์กร

- ให้คำปรึกษาและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่างๆ

- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบและออกแบบมาตรการป้องกัน


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคนิคในแผนก IT, System Engineering, Network Infrastructure, หรือระบบที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์ในการดูแลจัดการระบบ IT ที่มีความหลากหลาย (Multi-vendor, Linux, Windows, Mac, ฯลฯ)

- มีประสบการณ์การทำงานกับ Public Cloud Service เช่น Amazon Web Service, Google Cloud Platform, ฯลฯ

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Linux, Windows, TCP/IP network, Database, และ Information security อย่างลึกซึ้ง

- มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและ Deploy ซอฟต์แวร์

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับ IT Security

- มีทักษะระบบสูงในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

- มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน

- มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ


คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระดับสูงในบริษัทหรือองค์กรด้านต่างๆต่อไปนี้

   1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   2. อินเทอร์เน็ต, โทรคมนาคม

   3. ซอฟแวร์, บริการออนไลน์

   4. ระบบรักษาความปลอดภัย, Information Security

   5. สถาบันการเงิน

- มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Bourne Shell, Perl, Python, PHP, ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ และสามารถอ่าน Source code ของโปรแกรมต่าง ที่นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข

- มีผลงานทางวิชาการ (หรือโครงการที่ใช้งานจริง) ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมเว็บไซต์สำเร็จรูป รายแรกในประเทศไทย ทำเว็บง่าย สร้างเว็บสวย และในปี 2009 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Premier Google Partner รายแรกในไทย ตลอดช่วงเวลา 22 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ ด้วยนวัตกรรมด้านการตลาดดิจิทัล ที่เรามีทีม R&D พัฒนาขึ้นมาเอง จนกลายมาเป็น ReadyPlanet Marketing Platform ที่เป็น All-in-One Marketing Tech Platform ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ Reach > Convert > Retain ประกอบไปด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ R-Web เว็บไซต์สำเร็จรูป, R-Shop ร้านค้าออนไลน์, R-CRM บริหารจัดการลูกค้า งานขาย และการตลาด, R-Booking ระบบจองบริการนัดหมาย, R-Widget รวมช่องทางติดต่อ, R-Dynamic เครื่องมือสร้างโฆษณาอัตโนมัติแบบ Dynamic Retargeting และอื่น ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้แพลตฟอร์ม ReadyPlanet Marketing Platform ที่เราพัฒนาขึ้นเอง ยังได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย IT Security ระดับโลก ISO 27001:2013 ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับเรดดี้แพลนเน็ต

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
51 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ห้องเลขที่ 1701 - 1706 ชั้นที่ 17 ถนน พระราม 9 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
โทรศัพท์
0-2016-6789,0-2016-6924,088-635-9479 Fax 0-2016-6901
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Senior Software Developer (Node.js)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Software Developer (.NET)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
30,000 - 60,000 บาท/เดือน
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Sales Executive - Lead Generation (Telesales)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
18,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Sales Executive (สายงานโรงแรม)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Senior Marketing Executive
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
30,000 - 40,000 บาท/เดือน