กลับ
ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต, การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานในหน้าที่ SERVICE ENGINEER รับผิดชอบงานด้าน ติดตั้งเครื่องมือทดสอบทั้งเครื่องที่บริษัทผลิตเองและเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ ฝึกการใช้เครื่องมือให้กับลูกค้า การตรวจเช็คซ่อมบำรุงประจำปี การสอบเทียบเครื่องมือ การให้คำปรึกษาทางเทคนิค วิเคราะห์ที่มาของปัญหาเมื่อลูกค้าต้องการ
 • รวมทั้งการประกอบเครื่องมือทดสอบที่ผลิตขึ้นตามการออกแบบของทางบริษัท
 • พื้นที่ให้บริการลูกค้า
  • ในประเทศ พื้นที่หลักคือกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย
  • ต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ จีน ไอเวอรี่โคสต์


คุณสมบัติ
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • เพศ ชาย/หญิง และเป็นผู้ที่เรียนจบการศึกษา ในหลักสูตร
  • วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมศาสร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  • หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานเครื่องทดสอบ / Automation / Robotics
 •  - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไป

 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีใจรักงานบริการ มีความพร้อมการเดินทางทั่วประเทศ
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศ

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีความถนัดด้านงานวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เขียนโปรแกรมควบคุม และออกแบบวงจรควบคุมได้
 • มีความถนัดด้านงานซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ เครื่องมือวัด
 • มีความชอบหรือสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของชิ้นส่วนที่ออกแบบและผลิตขึ้นได้
 • ในกรณีมีประสบการณ์การทำหุ่นยนต์แข่งขัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD , Solidworks หรืออื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครงาน

 • ส่งใบสมัครงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่ระบุถึง ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ระบุใน TRANSCRIP ประวัติการฝึกงาน และหลักฐานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน
  (ทางบริษัทขอให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการสัมภาษณ์งานคือ ประวัติครอบครัว ส่วนตัว และประวัติการทำงานหรือการฝึกงานโดยละเอียด) ทาง E-mail : wisitt@cg-engineer.com, suthinan_mart@cg-engineer.com
 • เรียกสัมภาษณ์หลังได้รับใบสมัครงาน
 • ทดลองงานระยะเวลา 3 เดือนเมื่อผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์
 • รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินสะสม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันหยุดตามกฏหมายกำหนด
- อบรมด้านเทคนิคการจัดการเครื่องมือวัด
- อบรมตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่ละโปรเจค
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- ให้การอบรมด้านการสอบเทียบในระบบ ISO/IEC : 17025

บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

CG Engineering Co., Ltd established in 1993 is mainly a servicing company for most major rubber instruments(Rheometer ; Mooney Viscometer ; Tensile Tester etc) ; Alpha Technologies , former MONSANTO and most of Japanese rubber instruments and also is a sale and service agency for TECHPRO Inc., which is a leading American manufacturer of testing instruments for the rubber industry.

บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 7/10 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
Programmer
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
Sales Representative
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
R&D ENGINEER
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
ปทุมธานี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
เจ้าหน้าที่สต๊อก
บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด & บริษัท ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
ปทุมธานี
12,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเเละประสบการณ์)