กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
01/02/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - อินเทอร์เน็ต
01/02/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 1 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่งานโดยสรุป : เฝ้าระวังการให้บริการ ติดตามปัญหา เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามสัญญา

เนื้อหาของงานหลัก

1. ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ

2. เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

3. ตรวจสอบความผิดปกติ ทางด้านระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

4. ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า ในการให้บริการ หรือคำแนะนำต่าง ๆ

5. ดำเนินการทำ Change Control Management (CCM)

6. จัดทำข้อมูล Assessment ร่วมกับทีมงาน เพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า

7. จัดทำข้อมูล Asset และรวบรวม Configuration ของอุปกรณ์

8. จัดทำคู่มือ/เอกสาร Configuration ขั้นตอนวิธีการทำงาน (Work Instructions)

9. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงาน Monthly, Quarterly, Yearly หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           ประสบการณ์. : 0-1 ปี ทางด้าน ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
            ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
            ***SOC Engineer ประจำศูนย์เชียงใหม่***
            ***Hybrid Working***

ทักษะ/ลักษณะ :
1. มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
2. มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup ระบบ Network
3. มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีไหวพริบสวัสดิการ
- New Year& Staff Party,Outing
- Office equipment depreciation (Notebook,Moblie)
- Training Course
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าวิชาชีพ
- ค่าวุฒิบัตร
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สวัสดิการค่าตัดแว่นสายตา (อายุงาน 2 ปีขึ้นไป)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
INET Managed Services Company Limited

ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด INET MS เป็นบริษัทในเครือ INET โดยให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่น, บริหารจัดการด้านไอที, Cloud Service, DR Services ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

About INETMS

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่อยู่
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
061-172-7183
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน