กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุน เพื่อนำไปสู่การเขียน/พัฒนา Content เพื่อเผยแพร่ให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
 2. รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูล และข้อความต่าง ๆ ที่สื่อสารจากช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Facebook Instagram LINE และเว็บไซต์
 3. วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 4. ทำงานร่วมกับส่วนการผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ ทันกระแส สามารถดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 5. ปฎิบัติงานต่างๆ ทางสายงานการตลาด อาทิ พูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า, ออกบูธ, และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถทางด้านการเขียนบทความ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ในการเขียนบทความได้ 
 3. หากมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการลงทุน(หุ้น) และ/หรือ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 4. มีความรู้ทางด้านเครื่องมือทาง Digital ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด เช่น Google Trend, SEO, Google Analytics, AdWords, Facebook Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ Social Media เช่น Facebook , Instagram, YouTube ,Twitter หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อการสื่อสารเชิงการตลาดได้
 6. มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, Premier Pro
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 8. มีความรู้รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนและสามารถจับประเด็นได้ดี

สถานที่ทำงาน : อาคาร Mint Tower
(แผนที่ตาม https://goo.gl/maps/jZ7UCLwVUPjdu6Gx8 )
การเดินทาง BTS สนามกีฬาฯ ทางออกที่ 2 และเดินต่อมาอีก 700 เมตร


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12/11/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
12/11/2021
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
"บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)"
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9 สิงหาคม2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ไซรัสจำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่22 มิถุนายน2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม "SYRUS" เป็น "FSS" โดยมีผลตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม2552

บริษัทฯเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์5 ประเภทได้แก่ 1.การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2.การค้าหลักทรัพย์ 3.การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4.การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5.การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นอกจากนี้บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน, ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent), ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวแทนซื้อ/ขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้วด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพรวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุกจึงทำให้ FSS ได้เติบโตและพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 18,25 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2680-0770
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Receptionist)
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กทม. (ปทุมวัน)
สามารถเจรจาต่อรองได้
Tag:
หางานการเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, หางานกรุงเทพมหานคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานAd Copy, หางานContent Creator, หางานContent Management, หางานContent Online, หางานContent Writer, หางานCreative, หางานCreative Content, หางานCreative Content Writer, หางานDigital Content, หางานDigital Content Creator, หางานDigital Content Writer, หางานDigital Media, หางานDigital Platforms, หางานFacebook, หางานFacebook Ad, หางานFacebook Ads, หางานFacebook Advertising, หางานFacebook Marketing, หางานIllustrator, หางานOnline Media, หางานPhotoshop, หางานPremier Pro, หางานSeo, หางานSeo Content, หางานSocial Media Content, หางานSocial Media Online, หางานSocial Networks, หางานWeb Content, หางานการลงทุน, หางานครีเอทีฟ, หางานครีเอทีฟคอนเทนต์, หางานคอนเทนต์, หางานคอนเทนต์ออนไลน์, หางานคอนเทนท์, หางานทำคอนเทนต์, หางานสร้างคอนเทนต์, หางานสังคมออนไลน์, หางานสื่อดิจิตอล, หางานสื่อสังคมออนไลน์, หางานสื่อสารการตลาด, หางานสื่อออนไลน์, หางานสื่อโฆษณา, หางานสื่อโฆษณาออนไลน์, หางานส่งเสริมการตลาด, หางานหุ้น, หางานเขียนคอนเท้นต์, หางานเขียนคำโฆษณา, หางานเขียนบทความ, หางานโฆษณาประชาสัมพันธ์, หางานโซเชียลมีเดีย, หางานบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)