กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราะห์ระบบที่จะทดสอบ
 • ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารแผนการทดสอบ (test plan) โดยคำนึงถึงคุณภาพของระบบอย่างรอบด้าน เช่น ด้านความถูกต้องในการทำงาน ด้านประสบการณ์ในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ และด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • ดำเนินการทดสอบตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ และรายละเอียดของปัญหาที่พบ
 • นัดประชุมเพื่อสื่อสาร ชี้แจง และอธิบายรายละเอียดของปัญหาที่พบ ต่อทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ผ่านการทดสอบจะได้มาตรฐาน และให้ประสบการณ์ดีที่สุดต่อผู้ใช้งานระบบ
 • รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (deployment)
 • รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย มานำเสนอในที่ประชุมเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขในระยะยาว


คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะงานและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ และฐานข้อมูล
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และคิดเป็นระบบ


คุณสมบัติอื่น (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและเขียน
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน test automation tools
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน performance testing tools

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมเว็บไซต์สำเร็จรูป รายแรกในประเทศไทย ทำเว็บง่าย สร้างเว็บสวย และในปี 2009 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Premier Google Partner รายแรกในไทย ตลอดช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ ด้วยนวัตกรรมด้านการตลาดดิจิทัล ที่เรามีทีม R&D พัฒนาขึ้นมาเอง จนกลายมาเป็น ReadyPlanet Marketing Platform ที่เป็น All-in-One Marketing Tech Platform ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ Reach > Convert > Retain ประกอบไปด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ R-Web เว็บไซต์สำเร็จรูป, R-Shop ร้านค้าออนไลน์, R-CRM บริหารจัดการลูกค้า งานขาย และการตลาด, R-Booking ระบบจองบริการนัดหมาย, R-Widget รวมช่องทางติดต่อ, R-Dynamic เครื่องมือสร้างโฆษณาอัตโนมัติแบบ Dynamic Retargeting และอื่น ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้แพลตฟอร์ม ReadyPlanet Marketing Platform ที่เราพัฒนาขึ้นเอง ยังได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย IT Security ระดับโลก ISO 27001:2013 ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับเรดดี้แพลนเน็ต

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
51 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ห้องเลขที่ 1701 - 1706 ชั้นที่ 17 ถนน พระราม 9 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
โทรศัพท์
0-2016-6789,0-2016-6924,088-635-9479 Fax 0-2016-6901
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Software Developer (Node.js)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
30,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Senior Software Developer (PHP)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Senior Software Developer (.NET)
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
Customer Support
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
กทม. (บางกะปิ)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน