กลับ
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท
27/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.สอบทานการออกแบบ Scenario, Test Case สำหรับใช้ในการทดสอบ
2.สอบทานทดสอบโปรแกรมให้ครบถ้วนตรงตาม Scenario, Test Case ที่กำหนด และแจ้งผลการทดสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในกรณีที่ Success และ Error
3.ดำเนินการแจ้ง Pilot / Rollout โปรแกรมระบบรับชำระ ให้ทุกสาขาได้ครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลาที่กำหนด
4.ตรวจสอบติดตามผลการ Pilot / Rollout โปรแกรมระบบรับชำระ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ร่วมขับเคลื่อน Project การจัดเตรียมแผนงาน และการแก้ปัญหาโดยครอบคลุมการทำงาน

คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1-5 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน (Time to Market)
  • มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
4.0
3.7
4.0
ฟังเสียงจากบริษัท

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่าย (CP ALL)ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( CP GROUP)ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการตลอดจนการจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชมการแสดงต่าง ๆ ภายใต้นโยบายที่ว่า “เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเป็นจุดให้บริการที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และจะเป็นจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน” โดยมุ่งมั่นสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยความสะดวก (Convenience)นวัตกรรมบริการ (Innovation)และความเชื่อถือไว้วางใ

...
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
  • 1(current)
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ ผ่านจุดให้บริการ(Outlet – Payment Service Provider) โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการผู้ว่าจ้าง ช่องทางบริการ ด้วยการให้ความสะดวกพัฒนาการให้บริการ และสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจภายใต้วิสัยทัศน์  “เราให้บริการความสะดวกจ่าย  สบายรับกับทุกชุมชน”
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่
119 4-6 Floor, Soi Sathon 5, South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resouces Department
โทรศัพท์
0-2071-2267
เว็ปไซต์
แบ่งปัน