กลับ
19/02/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง Store and Receiving Officer มีหน้าที่หลักในการจัดการและควบคุมการรับ-ส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อหรือคำขอจากแผนกหรือลูกค้า

หน้าที่รับผิดชอบ

การรับสินค้า:
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่เข้ารับตามใบสั่งซื้อหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บันทึกรายละเอียดของสินค้าและทำการรับเข้าสู่ระบบคลังสินค้า
จัดเก็บสินค้าที่เข้ารับในพื้นที่ที่กำหนด

การจัดเก็บสินค้า:
จัดเก็บสินค้าในที่ที่เหมาะสมตามรูปแบบการจัดเก็บที่ได้กำหนดไว้
ดูแลระบบการจัดเก็บเพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและประสิทธิภาพ

การจัดส่งสินค้า:
ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จะจัดส่ง
จัดทำเอกสารทางการขนส่งและทำการจัดส่งตามตารางหรือคำขอจากลูกค้า

การตรวจสอบสต็อก:
ทำการตรวจสอบสต็อกสินค้าเป็นประจำ
รายงานสถานะสต็อกแก่ผู้บริหารหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง

การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์:
ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ-ส่งสินค้า

การรายงาน:
รายงานผลการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับ-ส่งสินค้า

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะการจัดการและการสื่อสารที่ดี
  • ความรอบรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางคลังสินค้าสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
The Dawn Wellness  Centre and Rehab is the leading medical service company based in Thailand, providing fully integrated rehabilitation services for international clients around the world.

We look for well-qualified, ambitious, and energetic associates. Successful candidates can look forward to competitive remuneration and exciting career prospects to be working in an international environment.
บริษัท เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
5/5 หมู่ 5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ
กัญญารัตน์ ขจรจิระพันธ์ (น้ำ๗
โทรศัพท์
052-135-114,081-152-2324
เว็ปไซต์
แบ่งปัน