กลับ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
30/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Collect and Analyze business requirements
• Develop business requirement document
• Identify IT requirements and IT solutions
• Facilitates business users & vendors in decision making and problem resolutions
• Manage user acceptance and Manage project transition to operations
• Manage and plan for monitor, support and control to development project timeline and budgets with have to completely in time and efficiency include able to extend in the future.
• Ability to lead internal teams.
• Balance technology and business issues as well as communicate appropriately with both technology and business experts.


คุณสมบัติ
• Bachelor/Master degree in computer engineering, computer science, information technology or related field
• At least 3 years working experience in business analyst, system analyst or other similar experience job role
• Experience in software development project by SDLC or Agile methodology, rely on consulting services or project-based environment
• Have strong experience in ERP, CRM and Project Management Solution
• Experience in Microsoft Dynamic 365 skills is a plus
• Strong analytic skills
• Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and PowerPoint and Visio.
• Perform data analysis using SQL and other tools as necessary.


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลากิจ
- ลาพักร้อน
- ลาวันเกิด
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ACIS Professional Center Co., Ltd. is a Thai company with over 15 years experience in information security business. Our company provides training services and consulting services in the area of information technology, cybersecurity, IT Governance, Information Technology Service management systems (ITSMS), information security and business continuity management. The services cover People, Process and Technology.
Our objective is to help clients to maximize their business management and information technology system to be effective and efficient in order to achieve organization’s goal, to create confidentiality of internal and external users and to help them to be outstanding among their competitors. AT ACIS, our trainers and consultants are qualified and have experiences in providing services to both public and private sectors.

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่
140/1 Kian Gwan Building2 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2253-4736 Mobile : 06-3272-8998 Fax 0-2253-4737
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
Project Coordinator
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
Consultant (Cyber Security)
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้