กลับ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หน่วยงานรัฐบาล, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, หน่วยงานรัฐบาล, ประกันภัย, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานฟรีแลนซ์, งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

MSC Sittipol Co., Ltd.
• สัมภาษณ์ online ผ่าน Google Meet ( VDO Call)
• Near Ramkhamhaeng airport rail link station
• Hybrid work,Five-day workweek,Free Lunch


รายละเอียดงาน
Job Description:
• Gathering and analyze customer requirements.
• Provide a suitable alternative to the developed system for customers. As a customer consultant in Systems Design.
• Supervise the work of the development team. To produce the right product. Meets design and meet the time.
• Work closely with the Business User to ensure that the project is in line with the customer's Business Needs.
• Coordinate with Project Manager to achieve smooth collaboration, good service and customer satisfaction.
• Documentation related to the design of systems such as Requirement Spec, Data Dictionary,
• DFD, ERD, UML, Program Checklist, Program Flow, Application Specification etc.
• Prepare Test Case, Test Scenario for system testing.
• Control system installation. Including system testing to meet the needs of customers. Before delivering the work to the customer.
• Investigate and resolve complex systems issues across applications
• Prepare training and documentation User manual, System manual.
• Provide a suitable project plan for use within the team.
• Supervise and educate relevant staff.
• Maintain and manage the resources available to work properly and work seamlessly. Including
• reducing the conflict within the team.
• Coordinate / show / report progress status the team leader is responsible.
• Research new technologies for on-demand needs and requirements of the product.คุณสมบัติ

Qualifications:

• Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or IT related field.
• At least 5 years' experience in software development.
• Have a good understanding of the SDLC concept.
• Able to work under pressure with defined deadlines while keeping his/her standard in quality.
• Good communication skills with enthusiastic character and be able to work well with others.
• Possess strong analytical and problem solving skills and be able to suggest solutions effectively.
• Strong leadership and self-motivation.
• Good command in English. It would be advantageสวัสดิการ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีอาหารกลางวันฟรี ที่ออฟฟิศ/Free lunch
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
MSC SITTIPOL CO., LTD.is a company provider to provide Solution on Cloud and Consulting Services. Our employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies. We are provider of e-Commerce platform for Thai made product under name as JATUJAKMALL.com.
General Information
  • Established: August, 2003
  • Total Staff: 120 persons
  • Registered Capital: 40 Million Baht
  • PADSS Certification: March, 2017
Cloud computingis the delivery of Computingas aServicerather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a utilityover a network. Clouds can be classified as public, private or hybrid.
MSC Sittipol is a Dermalog’s distributor in Kingdom of Thailand, and Laos People's Democratic Republic.
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
ที่อยู่
19 Soi Ramkhamhaeng 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2319-9120 ถึง 1
เว็ปไซต์
แบ่งปัน