กลับ
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

System Engineer

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
19/05/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ขอนแก่น
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 40,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง System Engineer(Network)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้าน IT Infrastructure และ IT Services และศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ มาพัฒนาและปรับใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม
 • ติดตั้ง Config บำรุงรักษา และตรวจสอบระบบ Network ระบบ Firewall และ Software Application ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ดูแล แก้ไขปัญหา และ Monitor ระบบ Network (WAN, LAN, WLAN) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดแผนงาน และดำเนินการตามแผนงาน สำหรับการโยกย้ายระบบ และการอัพเกรดระบบ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง System Engineer(Server)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้าน IT Infrastructure และ IT Services และศึกษาค้นคว้าวิจัย ในด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ มาพัฒนาและปรับใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม
 • ติดตั้ง Config บำรุงรักษา และตรวจสอบระบบ Server, Hyper Converged Infrastructure, Backup Storage NAS และ Software Application ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ดูแล แก้ไขปัญหา และ Monitor ระบบ Virtualization (VMWare), AD, FS, DNS, DHCP, Web Server Database Server และ Backup System ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดแผนงาน และดำเนินการตามแผนงาน สำหรับการโยกย้ายระบบ และการอัพเกรดระบบ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้านระบบ IT Infrastructure (Network, Server)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ออกแบบ และติดตั้งระบบงาน IT Infrastructure และ IT Service อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถเรียนรู้ทักษะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ (Multi-Skill)

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ที่อยู่
115 Mitraparb Highway,Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรพยากรบุคคล แผนกสรรหาบุคลากร
โทรศัพท์
043-221-880 ต่อ 405, 086-458-2093
เว็ปไซต์
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทขอนแก่นแหอวน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google