กลับ
13/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (บางกะปิ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1)ประสานงานกับโรงงานผลิตเพื่อจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคของสินค้า และถ่ายทอดให้แก่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
2)ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า แก้ไขปัญหาภาคสนาม และควบคุมดูแลการอบรมหลักสูตรทางเทคนิค เพื่อให้การใช้สินค้าเป็น
    ไปอย่างถูกต้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ฝ่ายบริการ ฝ่ายขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือหน่วยงานของรัฐ
3)จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายในการสร้างความนิยมในตราสินค้า และการขยายตลาด
4)ฝึกสอนทักษะทางเทคนิค และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
และให้อยู่ในระเบียบวินัยของบริษัท
5)จัดทำเอกสาร และการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
6)รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการติดตามผล และการพัฒนาปรับปรุง

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) มีประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่ มากกว่า 3 ปี

3) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมเครื่องเย็นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 26 ปี ทาให้ บริษัทซิสเต็มฟอร์มเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่ายและผู้ส่งออกตู้แช่เย็นเพื่อการพาณิชย์ของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าของบริษัทซิสเต็มฟอร์มหลากหลายตั่งแต่ ร้านขนมและของหวานระดับแนวหน้าของประเทศไปจนถึงร้านค้าปลีกข้ามชาติทั้งในและต่างประเทศ ค่านิยมของบริษัทซิสเต็มฟอร์มถือว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรที่สะท้อนถึงความสาเร็จขององค์กร ด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทซิสเต็มฟอร์มทั้งในออฟฟิศและสายงานการผลิต รวมถึงแผนกแลกเปลี่ยนสินค้า, บริษัทฯกาลังมองหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา ดังต่อไปนี้;

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
ที่อยู่
3081, 3081/1-2 Soi Lardprao 111/1, Lardprao Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์
0-2374-0780-3, 038-592-996-7, 038-593-416 Fax 0-2374-0784, 038-593-881
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
วิศวกรขาย
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
กทม. (บางกะปิ)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
กทม. (บางกะปิ, ลาดพร้าว)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ + Commission
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
Project Engineer
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
ช่าง Service
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
กทม. (บางกะปิ, ลาดพร้าว)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
ธุรการผู้บริหาร
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด
กทม. (บางกะปิ)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์