กลับ
การศึกษา
24/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 6 ปี
ภูเก็ตและภาคใต้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้อยู่เสมอ
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ตรวจเช็คเครื่องจักรเบื้องต้น


คุณสมบัติ


ใบรับรองการฝึกงาน หรือใบผ่านงานด้านงานช่าง

มีประสบการณ์ด้านงานช่าง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

มีความกระตือลือล้น

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

อายุ 22- 46


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท บีซีไอเอส เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด
บริษัท บีซีไอเอส เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
BCIS Phuket is the only school on the island to offer a choice between two different school curriculums, the Cambridge program and the French program. With two distinct programs accredited by the Cambridge Assessment International Education, the French Ministry of Education, and the Thai Ministry of Education, BCIS Phuket offers students from as young as 18 months right up to 18 years at Chalong, on the south of the island.

ที่อยู่
28/89 หมู่ 4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์
065-946-5492
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน