กลับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบำรุงรักษาและกิจกรรมการผลิตทั้งหมดของโครงการนิคมฯ S Angthong

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานการบำรุงรักษาและกิจกรรมการผลิตทั้งหมด
• ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาปัญหาหรือความผิดปกติการแก้ไขปัญหาและรายงานความคลาดเคลื่อนในการดำเนินงานและ /หรือเงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชา
• ดำเนินการปฏิบัติงานติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและ ดำเนินการป้องกันให้มีการบำรุงรักษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และช่วยเหลือผู้อื่นในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
• รายงานความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานและ/หรือเงื่อนไขอื่นอย่างทันท่วงที และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและมาตรการป้องกันที่ถูกต้องแก่ผู้บังคับบัญชา
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเครื่องกลเป็นอย่างดี รวมถึงความเข้าใจด้านระบบไฟฟ้า ระบบผลิตน้ำและระบบบำบัด น้ำเสีย ขั้นตอนกำรบำรุงรักษาทั่วไป สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างมความปลอดภัย
• สามารถทำงานกะกลางวันได้ตามปกติและกะกลางคืน มีความพร้อมสามารถทำงานล่วงเวลาได้ ขยายเวลาทำงานต่อเนื่องได้และอาจจะต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นบางครั้ง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษากิจการการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้พื้นฐานทางด้านงานระบบต่างๆ เช่นระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา
• มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร สามารถติดตั้งและแก้ไขปรับปรุงงานระบบต่างๆ ได้
• ทักษะด้านเทคนิคและการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการให้เหตุผล
• ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน
• ต้องมีแรงจูงใจในตนเองและเป็นทีมงานที่ดี
• มีใบขับขี่ที่ถูกต้องตำมกฎหมาย
• รักงานบริการ สุขภาพแข็งแรง

** ปฎิบัติงานที่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม S Angthong **


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
มีความสุข​ในการทำงาน บริษัท​ดี สวัสดิการดี และสังคมดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
20/06/2020
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
Singha Estate Public Company Limited (S) is a real estate investment and development company. Formerly Rasa Property Development Public Company Limited (RASA), S was a result of entire business transfer of companies under Boon Rawd Brewery Company Limited, the first and largest brewery in Thailand, and its major shareholder. The company is focusing on residential, commercial and hospitality sectors. We are looking for qualified and active candidates to join and strengthen our business in Development and Investment Division.
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
123 อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี ชั้นที่ 22 ซอย เฉยพ่วง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
เทพจิตต์ ปองทอง
โทรศัพท์
0-2050-5555 ต่อ 932 Fax 0-2632-4534
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ (โครงการนิคมอุตสาหกรรม S Angthong)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ช่างไฟฟ้า (โครงการนิคมฯ S Angthong)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อยุธยาและภาคกลาง
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Treasury Operation Manager
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Risk Management Manager
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้