กลับ
เฟอร์นิเจอร์
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เฟอร์นิเจอร์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Initiate Sales from online leads with potential customers over the phone
• Performance Sales to negotiate and close deals to meet/exceed weekly/monthly/quarterly targets
• Gather customer information, payment methods, purchases, and reactions to products
• Primary focusing on Main Business and innovative “Wooden” floorings
• Organize sales- visits and demonstrating and
  presenting products

• เริ่มการกลุ่มลูกค้าบนออนไลน์และโทรติดต่อทางโทรศัพท์
• ผลงานขึ้นอยู่กับการเจรจาและปิดการขาย มีเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส
• รวบรวมข้อมูลลูกค้า วิธีการชำระเงิน การซื้อ และความพอใจต่อผลิตภัณฑ์
• เน้นธุรกิจหลักและนวัตกรรมใหม่"พื้นไม้"
• จัดการขายผู้เข้าเยี่ยมชมและสาธิตและนำเสนอสินค้า

คุณสมบัติ

 • Can do Attitude and respect others Skills

• Excellent in communication and customer service and problem-solving skills

• Able to handle rejection and stress in soliciting customers

• Thorough understanding of marketing and negotiating techniques

• Fast learner and passion for sales

• Self-motivated with a results-driven approach

• Willing to work under pressure

• Must have car

 Female

Requirements: • Thai nationality; Age 22-28• Fluent in Thai and English • Bachelor’s / Vocational degree in Marketing and Sales management • 1-2 years’ experience as Tele Sales or in another relevant position • Knowledge of Microsoft Office, Excel and other office management tools • Proven experience as a Sales Executive or relevant role • Must have own car


• สามารถสร้างทัศนคติและเคารพในทักษะของผู้อื่นได้

• มีทักษะในการสื่อสารและการบริการลูกค้าและการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม

• สามารถรับมือกับการปฏิเสธและความเครียดในการชักชวนลูกค้าได้ดี

• เข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

• เรียนรู้เร็วและรักในการขาย

• มีแรงจูงใจในตนเอง

• ยินดีทำงานภายใต้ความกดดัน

• ต้องมีรถ

•  เพศหญฺิง

ข้อกำหนด: • สัญชาติไทย; อายุ 22-28 • สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง • วุฒิปริญญาตรี/อาชีวศึกษา ด้านการจัดการการตลาดและการขาย • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในตำแหน่ง Tele Sales หรือในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office, Excel และเครื่องมือการจัดการสำนักงานอื่นๆ • มีประสบการณ์ ในตำแหน่ง Sales Executive หรือบทบาทที่เกี่ยวข้อง • ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท เยอรมัน สแตนดาร์ด จำกัด
บริษัท เยอรมัน สแตนดาร์ด จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
German Standard was founded in 1993 and has grown to become the largest importer, distributor and retailer of wooden flooring products in Thailand. We install and service the finest Wooden Parquets, Doors, Ceilings and Exclusive Luxury and Lifestyle Kitchen, Living room, Bedroom and Bathroom furniture from Italy. German Standard operates its own showroom in Bangkok in Major Tower, Thonglor Soi 10. We set our vision firmly on the future, with the goal of evolving into a truly world-class company and strengthen our position as a market leader.
บริษัท เยอรมัน สแตนดาร์ด จำกัด
ที่อยู่
33/95-96 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2632-6888 Fax 0-2632-8912
เว็ปไซต์
แบ่งปัน