กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
31/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ภูเก็ต
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.พัฒนาและปรับปรุงให้บริการร้านค้าและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ
2.จัดการร้านค้าภายในศูนย์การค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานของศูนย์การค้า
3.วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด คู่แข่ง และ Merchandising Mix ศูนย์การค้า 


คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ 
• สถานที่ปฏิบัติงาน : Central Phuket
ติดต่อ Email : nusupintip@centralpattana.co.th
Line : @483dwzzo


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษา
- ประกันชีวิต
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
30/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
30/08/2019
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Central Pattana Public Company Limited is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position :
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
10th Fl., The Offices at CentralWorld, 999/9, Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment & Selection Center
โทรศัพท์
0-2667-5555 ต่อ 1704-1709 Fax 0-2667-5591
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
HRBP Manager/ Team Leader (Phuket Based)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Tourist Marketing (Based at Central Phuket)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ตและภาคใต้
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Data Analysis Officer
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Customer Service Ambassador (ประจำสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Marketing Officer (Part-Time)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้