กลับ

Trade Marketing (ประจำพื้นที่เชียงใหม่)

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดตามและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงรายการส่งเสริมการขายในช่องทางการขายทุกช่องทางตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรมทางการขาย โปรโมชั่นในช่องทางการขายทุกช่องทาง
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดตามและดำเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
 • ทำข้อมูลและวิเคราะห์ยอดขายตลาด
 • ประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด  ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้น ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทาง บริษัทฯ จะมีส่วนช่วย ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง โดยดำเนินงานมาแล้วมากกว่า 28 ปี ภายใต้แบรด์สินค้ามากว่า 20 แบรด์ อาทิเช่น SmartHeart, MeO, A Pro, Opimun  คุณสมบัติ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน Trade Marketing อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความสามารถด้านการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 • มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ 

สวัสดิการ
- Life insurance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี 2 เดือน


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
บรรยากาศดี สวัสดิการดี แต่อาจจะมีข้อจำกัดในการทำงานเล็กน้อยตาม นโยบายของบริษัท
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/02/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
17/02/2022
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

We are Perfect Companion, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organization – The Charoen Pokphand (C.P.) Group- Thailand ‘s leading Multinational Corporation with in 20 countries worldwide. Perfect Companion, established in 2001, is committed to the Charoen Pokphand Group’s long-standing tradition of “improving the quality of life for the Greatest number of people” by delivering products and services of the highest quality.

We are looking for the qualified position as follow:

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
HR Department
โทรศัพท์
0-2091-9662 Fax 0-2091-9697
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Primary Industries :
Number of Employee :
0
Registration :
งาน หางาน สมัครงาน Perfect Companion Group Co.,Ltd.
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( C.P. Group ) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000
งาน หางาน สมัครงาน Perfect Companion Group Co.,Ltd.
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทย และอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับเช่น สมาร์ทฮาร์ท มีโอ ออพติมั่ม และแม๊กซ์วิน เป็นต้น เรามุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
พันธกิจของบริษัท
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ติดต่อ: โทร 02-6709662 และ โทรสาร 02-6709697 
อีเมลล์: phatcharee.tim@perfectcompanion.com
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝ่าย/แผนกระบบควบคุมอัตโนมัติ
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ
30,000 - 50,000 บาท/เดือน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
วิศวกรปรับปรุงผลิตผลการผลิต
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สัตวแพทย์ (ประจำฟาร์มสมุทรสงคราม)
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สมุทรสาคร
25,000 - 40,000 บาท/เดือน