กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
ฝึกงาน, งานชั่วคราว, งานอิสระ, งานประจำ, งานตามฤดูกาล, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยเน้นการเก็บข้อมูลและฟีดแบ็ค เพื่อเอากลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น
 • ศึกษาและออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยการรวบรวม ค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผล สินค้า บริการ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการออกแบบ
 • ใช้งานหลักการออกแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เช่น Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX มาประกอบในการออกแบบโดยมีที่มาที่ไปของผลงานออกแบบ
 • ออกแบบ User ‘หน้าจอ’ หรือแพลตฟอร์ม ที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ป้ายโฆษณา สื่อดิจิทัลอื่นๆ ให้มีความสวยงาม น่าใช้ เป็นมิตร เข้าใจง่าย (User-friendly) โดยอ้างอิงกับ UX เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยสร้างเป็นโครงร่าง (Wireframe) ม็อคอัพ (Mockup) หรือต้นแบบ (Prototype)
 • ใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ได้หลากหลายสำหรับประกอบการทำ Content ต่างๆ
 • สามารถแปลงเอาความต้องการ/ไอเดียของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นงานออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีรูปลักษณ์ที่ดีน่าใช้งาน
 • สามารถประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ฝ่ายผลิต (Production) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายการออกแบบ และเตรียมช่วยเหลือในแต่ะขั้นตอนที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นไปตามแบบที่จัดทำไว้"

คุณสมบัติ
 • ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (End Results) เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรด และวุฒิการศึกษา หากสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรืออยู่ในสาย IT / Computer Science / Engineer / Architect / Mass Communication / Management / Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
 • สามารถใช้โปรแกรม illustrator, Photoshop, XD หรือโปรแกรมงานออกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในระดับดี
 • มีความรู้และความใจ WordPress ในระดับดี
 • เข้าใจเรื่องการใช้ Font (Typography , Size , Color)
 • เข้าใจเรื่องการใช้สี (ความเข้ากันของคู่สี,สัดส่วนของสี)
 • เข้าใจการแสดงผล Responsive Website
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับการคิดนอกกรอบ
 • หากมีผลงานในระดับ "ดีมาก" และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท ฯ รวมถึงมีผลงานทางการบริหารจัดการ (Management Skill) เป็นที่พอใจตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ จะพิจารณาผลตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษ) และ/หรือสวัสดิการเพิ่มเติม โดยบริษัท ฯ จะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลไป
 • บริษัท ฯ ยินดีรับข้อเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ จากพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของทั้งบริษัท ฯ และพนักงานของเรา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม และ/หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ
- เงินเพิ่มเติมพิเศษตามความสามารถในการทำผลงานตามนโยบายบริษัท
- เดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตามวาระโอกาส

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

About EMWORK

Be assured of EMWORK’s software engineering process standard which has been affirmed a certification of TQS (Thailand Quality Software) since 2008 with the 100% scores (Fully Achieved), constantly with the international standard of software development and project management ISO/IEC 29110 since 2011 to present. Furthermore, our achievement was registration approved and advanced to consultancy in A level by Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance Our customers including government agency, education sector, state enterprise, private sector , special government project and sector


บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
99 Soi Phum Urai, Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Nuttapon - General Manager
โทรศัพท์
0-2276-3699 Fax 0-2275-4699
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Software Engineer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Web Developer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Software Service Support
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
PHP Developer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานกราฟฟิค, หางานช่างภาพ, หางานภูมิสถาปัตยกรรม / ผังเมือง, หางานสถาปัตยกรรม, หางานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, หางานออกแบบการจัดวางสินค้า, หางานออกแบบผลิตภัณฑ์, หางานออกแบบมัลติมีเดีย, หางานออกแบบเว็บไซต์, หางานออกแบบแฟชั่น, หางานครีเอทีฟ, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานนักข่าว / นักหนังสือพิมพ์, หางานบริหารงานลูกค้า, หางานผลิตรายการ, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานสื่อสิ่งพิมพ์ / การพิมพ์ / การจัดพิมพ์, หางานอื่นๆ, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานกราฟฟิค, หางานซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, หางานฐานข้อมูล, หางานตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, หางานที่ปรึกษา, หางานบริหารระบบสารสนเทศ, หางานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, หางานสนับสนุนด้านไอที, หางานฮาร์ดแวร์, หางานเครือข่าย, หางานแอพพลิเคชั่นมือถือ, หางานApi Design, หางานApplication Support, หางานBootstrap, หางานBootstrap 3, หางานBootstrap 4, หางานBusiness Analytic, หางานBusiness Intelligence, หางานCodeigniter, หางานComputer Programming, หางานConsumer Research, หางานContent Creator, หางานContent Strategy, หางานContent Writing, หางานCopy Writer, หางานCopywriter, หางานCopywriting, หางานCreative Content, หางานCss Framework, หางานCss3, หางานData Warehouse, หางานDesign Guideline, หางานDevelop Content, หางานDigital Communication, หางานDigital Content, หางานDigital Content Creator, หางานDigital Content Writer, หางานDream Weaver, หางานE-services, หางานEcommerce, หางานFramework, หางานFrameworks, หางานFront-end, หางานFront-end Framework, หางานGroundwork, หางานHtml5, หางานInformation Analysis, หางานInterface, หางานInuit, หางานJavascript, หางานJquery, หางานJson, หางานMaterialize, หางานMobile App, หางานOnline Marketing, หางานOnline Store, หางานOpenshot, หางานPremiere Pro, หางานProduct Management, หางานProject Management, หางานPure, หางานResponsive, หางานResponsive Web, หางานResponsive Web Design, หางานRest Api, หางานSkeleton, หางานSocial Community, หางานSocial Online, หางานSusy, หางานTableau, หางานTopcoat, หางานUi, หางานUi Design, หางานUikit, หางานUx, หางานVisual Studio 2008, หางานWeb App Development, หางานWeb Apps, หางานWeb Develope, หางานWeb Developer, หางานWeb Framework, หางานการตลาดและขาย, หางานขายสินค้า, หางานช่วยเหลือด้านแอพพลิเคชั่น, หางานดูแลลูกค้า, หางานตัดต่อวีดีโอ, หางานทำยอดขาย, หางานนำเสนอสินค้า, หางานบทความ, หางานพัฒนาโปรแกรม, หางานรักษาลูกค้าเก่า, หางานวิเคราะห์ข้อมูล, หางานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, หางานวิเคราะห์บทความ, หางานวิเคราะห์เนื้อหา, หางานสร้างคอนเทนต์, หางานหาลูกค้าใหม่, หางานออกแบบ Api, หางานเขียนโปรแกรม, หางานเทคนิคคอมพิวเตอร์, หางานเว็บแอพพลิเคชั่น, หางานบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด