กลับ
07/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
ฝึกงาน, งานอิสระ, งานชั่วคราว, งานตามฤดูกาล, งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ถ่ายวิดีโอ ตกแต่งวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ ผลิต Content เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอ Concept ผ่าน Storyboard/Script นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ Content รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจ
 • ออกแบบภาพ/Graphic ประกอบ content และงานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • ชอบการเขียน คิด วิเคราะห์ และนําเสนอ Content เพื่อทํางานร่วมกับทีม
 • มีความสามารถในการผลิต Content อย่างสร้างสรรค์ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ Website
 • เขียน Content บน Social Media ให้เป็นกระแส ผู้คนสนใจ และทำการค้นหา
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ดูแล ควบคุมสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนเพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (End Results) เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรด และวุฒิการศึกษา หากสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรืออยู่ในสาย IT / Computer Science / Engineer / Architect / Mass Communication / Management / Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
 • สามารถใช้โปรแกรม illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมงานออกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ หรือ Application ได้ตามความถนัด และสามารถใช้งานได้คล่อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere / After Effects และพื้นฐาน Motion Graphic
 • มีความสามารถในการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอเพื่อการใช้งานได้
 • สามารถคิด Content ของรายการสินค้า และเนื้อหาต่าง ๆ ได้
 • อัพเดทข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของบริษัทลงบนสื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์และทันสมัยต่อเหตุการณ์
 • มีความรู้ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทันสมัย ในการถ่าย VDO และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับการคิดนอกกรอบ
 • หากมีผลงานในระดับ "ดีมาก" และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท ฯ รวมถึงมีผลงานทางการบริหารจัดการ (Management Skill) เป็นที่พอใจตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ จะพิจารณาผลตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษ) และ/หรือสวัสดิการเพิ่มเติม โดยบริษัท ฯ จะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลไป
 • บริษัท ฯ ยินดีรับข้อเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ จากพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของทั้งบริษัท ฯ และพนักงานของเรา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม และ/หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ
- เงินเพิ่มเติมพิเศษตามความสามารถในการทำผลงานตามนโยบายบริษัท
- เดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตามวาระโอกาส

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

About EMWORK

Be assured of EMWORK’s software engineering process standard which has been affirmed a certification of TQS (Thailand Quality Software) since 2008 with the 100% scores (Fully Achieved), constantly with the international standard of software development and project management ISO/IEC 29110 since 2011 to present. Furthermore, our achievement was registration approved and advanced to consultancy in A level by Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance Our customers including government agency, education sector, state enterprise, private sector , special government project and sector


บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
99 Soi Phum Urai, Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Nuttapon - General Manager
โทรศัพท์
0-2276-3699 Fax 0-2275-4699
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Content Creator
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Software Engineer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Web Developer
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
UX/UI Creator
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
Software Service Support
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
Tag:
หางานกรุงเทพมหานคร, หางานนครปฐม, หางานนนทบุรี, หางานปทุมธานี, หางานสมุทรปราการ, หางานสมุทรสาคร, หางานการตลาดทั่วไป, หางานการตลาดออนไลน์, หางานการตลาดและการขาย, หางานจัดงานอีเว้นต์, หางานวิจัยและพัฒนา, หางานสื่อสารการตลาด, หางานเทรดมาร์เก็ตติ้ง, หางานแบรนด์ / ส่งเสริมการตลาด, หางานกราฟฟิค, หางานช่างภาพ, หางานภูมิสถาปัตยกรรม / ผังเมือง, หางานสถาปัตยกรรม, หางานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, หางานออกแบบการจัดวางสินค้า, หางานออกแบบผลิตภัณฑ์, หางานออกแบบมัลติมีเดีย, หางานออกแบบเว็บไซต์, หางานออกแบบแฟชั่น, หางานครีเอทีฟ, หางานจัดงานอีเว้นท์, หางานนักข่าว / นักหนังสือพิมพ์, หางานบริหารงานลูกค้า, หางานผลิตรายการ, หางานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, หางานสื่อสิ่งพิมพ์ / การพิมพ์ / การจัดพิมพ์, หางานอื่นๆ, หางานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์, หางานAfter Affect, หางานGraphic Design, หางานIllustrator, หางานPhotoshop, หางานPremier Pro Cc, หางานตกแต่งภาพ, หางานตัดต่อvdo, หางานตัดต่อภาพ, หางานถ่ายภาพ, หางานบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด