กลับ
11/08/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Description :
To implement the overall investment risk management and performance measurement framework,
in order to ensure an appropriate and effective process for the identification and management of investment risks within the company. To ensure that the company will provide the accurate and
on-time performance report to all client and relevant staff.
• Develop and provide an accurate and timely report for investment risk and performance measurement.
• Develop a proper investment risk management and performance measurement report/ framework.
• Coordinate with related person to enhance quantitative analysis or support any project.
• Consult with client or related person in investment risk, performance measurement or risk issue
• All related tasks which may be assigned.

Requirements :
• Master or Bachelor in Finance, Economics, Statistics, MIS, or related fields.
• More than 5 year ’s experience working in asset management business will be advantageous
• Ability to communicate in English verbally and written.
• Ability to interact with senior management and all levels of staff.
• Dynamic and self-motivated individual.
• Good in communicating, planning and organizing.
• High integrity with positive attitude.
• Able to work under a pressure and within timeline.


คุณสมบัติ
Job Description :
To implement the overall investment risk management and performance measurement framework,
in order to ensure an appropriate and effective process for the identification and management of investment risks within the company. To ensure that the company will provide the accurate and
on-time performance report to all client and relevant staff.
• Develop and provide an accurate and timely report for investment risk and performance measurement.
• Develop a proper investment risk management and performance measurement report/ framework.
• Coordinate with related person to enhance quantitative analysis or support any project.
• Consult with client or related person in investment risk, performance measurement or risk issue
• All related tasks which may be assigned.
Requirements :
• Master or Bachelor in Finance, Economics, Statistics, MIS, or related fields.
• More than 5 year ’s experience working in asset management business will be advantageous
• Ability to communicate in English verbally and written.
• Ability to interact with senior management and all levels of staff.
• Dynamic and self-motivated individual.
• Good in communicating, planning and organizing.
• High integrity with positive attitude.
• Able to work under a pressure and within timeline.

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd., subsidiary of UOB Asset Management Ltd. Singapore, We focus on building its mutual fund, property fund, private fund and provident fund business. In December 2021, we achieved spectacular growth in our asset size. Net asset under management reached 245 billion baht, making us one of the fastest growing mutual fund companies. We are well on our way to becoming one of the leading asset management companies in Thailand in terms of size and reputation

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 32-33 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resourse, Financial and Administration Department
โทรศัพท์
0-2786-2000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
Operational Risk Officer
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
IT Programmer
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ESG Senior Analyst
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้