งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหม (Fax Claim)
Nurse Claims Assessor Officer (Fax Claim)
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้บริการสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพโดยลูกค้าใช้เครดิตกับสถานพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท (Health Credit) ของการประกันรายสามัญ
2. สรุปรายงานการรักษาของแพทย์/ประวัติการรักษาที่ได้รับจากการตรวจสอบ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนงานพิจารณาสินไหม ใช้ในการพิจารณาจ่ายหรือปฏิเสธ ไม่ต่อสัญญา หรือบอกล้างสัญญา
3. จัดทำสัญญากับสถานพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการเครดิตค่ารักษาพยาบาล สำหรับการประกันรายสามัญ

คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ หรือ เทคนิคการแพทย์ อายุระหว่าง 25-30 ปี
 2. มีประสบการณ์การพิจารณาจ่ายสินไหมของกรมธรรม์ประกันรายสามัญ ของสัญญาทุกประเภท
 3. มืทักษะการติดต่อประสานงานดี และมีใจรักงานบริการ
 4. บุคลิกภาพดี, มีทักษะการสื่อสาร /การเจรจาต่อรอง/การโน้มน้าวใจ /ทักษะการนำเสนอ
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่สื่อความหมาย ถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 64 ปี ทำให้การดำเนินงานทั้งด้านหลักวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายและพนักงานประจำเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ การขยายตัวและเติบโตของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัดเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เป็นอย่างดี

อาคเนย์ประกันภัย

หนึ่งในบริษัทกลุ่ม TCC ซึ่งมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียลกรุ๊ป (TCC GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบัน TCC GROUP เป็นเจ้าของตราสินค้า และเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง กลุ่มโออิชิ เครือโรงแรมอิมพีเรียล, พลาซ่าแอทธินี, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์ และเอ็มไพร์ทาวเวอร์อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TCC GROUP จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย มีศักยภาพทางฐานะการเงินเพียงพอ ในการสร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัวไทยได้อย่างมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : พยาบาลพิจารณาสินไหม , Nurse , Insurance