งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Relationship Manager (Corporate)
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจ)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง (ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า) โดยการทำ Product Bundling, Cross Selling
 2. ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการทางด้านการเงิน
 3. บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากลูกค้า การ Structure วงเงินให้เหมาะสม รวมถึงการ Defense Case กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
 4. ติดตามการชำระเงิน, เจรจาและปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าใน Port เพื่อการควบคุมคุณภาพลูกหนี้
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้กับลูกค้า กรณีมีข้อขัดข้องและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภา
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานที่ดี
 4. มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 5. มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจต่างๆ เช่น Cross Selling, Product Credit, Non Credit Product
 6. มีความเข้าใจในธุรกิจและลูกค้า การสื่อสาร และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การจัดการและการวางแผนได้ดี


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0000,081-448-4346

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Vilasinee
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-359-0000 ต่อ 2240
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : สินเชื่อ , สินเชื่อธุรกิจ , Relationship Manager , RM , วิเคราะห์สินเชื่อ , Lending , Credit Analyst