งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
ผู้ช่วยแพทย์
Medical Assistant
ด่วนมาก!
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
2. ดูแล / จัดเตรียม / จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน
3. บันทึกสถิติ ขาด ลา มาสาย และระยะเวลาการตรวจของแพทย์ประจำวัน
4. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งลูกค้าภายในของโรงพยาบาล
5. ดำเนินการเบิกยาและเวชภัณฑ์เครื่องมือต่างๆ ตามคำสั่งแพทย์
6. ช่วยแพทย์ในการหยอดยา จัด Position และช่วยแพทย์ทำหัตถการหรือทำ Laser

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • จบผู้ช่วยพยาบาล NA/PN จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักการให้บริการ
  • มีทักษะในการสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เลขที่ 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-6393399 ต่อ 755
โทรสาร : 02-6393311
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
คีย์เวิร์ด : งานพยาบาล , งานแพทย์ , ผู้ช่วยแพทย์ , งานโรงพยาบาล , บริการ , ไม่มีประสบการณ์