งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย (1 อัตรา)
Lawyer Manager
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Duties & Responsibilities


ควบคุมดูแล บริหารจัดการ ดำเนินงานภายในแผนกกฎหมาย และ Compliance

ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย และตรวจหรือร่างเอกสารต่างๆ

สวัสดิการ:

• ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินกู้ยืมพนักงาน
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
• โบนัส
• สวัสดิการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารบางกอกสหประกันภัย 175 - 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
E-Mail:
hr@bui.co.th

Qualification
คุณสมบัติ:
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขานิติศาศาสตร์
• มีใบอนุญาตว่าความ
• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
• มีภาวะผู้นำและบริหารจัดการได้ดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
• ละเอียดรอบคอบ, มีความอดทนสูงและทนต่อแรงกดดันได้ดี
• มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความสามารถในการอ่านและจับประเด็นได้ดี
 
Basic qualification
Type of job : งานประจำ
Quantity : 1 quota
Gender : ชาย
Salary(Baht) : 50,000 - 80,000
Experience : 8 - 10 year(s)
Location :
Education : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
About company

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 83 ปี แห่งความมั่งคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และปี 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายการเติบโตและขยายสาขา

Welfare
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
Contact person : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (สำนักงานใหญ่)
Address : อาคารบางกอกสหประกันภัย 175 - 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Phone number : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
Fax : 0-2237-1856 # 201
View more jobs at บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Keyword : บริษัทมหาชน , ว่าความ , Compliance , Legal , กฎหมาย , Law , Lawyer's License. , งานกฎหมาย , Lawyer License , toeic , toefl.ielts