งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Reinsurance Manager
ผู้จัดการแผกนกประกันภัยต่อ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รวบรวมโครงสร้างของ Portfolio เพื่อเป็นข้อมูลในการทำ Reinsurance Programmer , จัดทำ Risk Profile / Loss Profile

- ทบทวนสัญญาประกันต่อ , สรุปโครงสร้างประกันต่อประจำปี

- ดูแลการจัดทำบัญชีประกันต่อ , ดูแลลูกหนี้และเจ้าหนี้

คุณสมบัติ

• เพศชาย หรือหญิง อายุ  40  ปี ขึ้นไป

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ,บัญชี , Risk Management  

   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยต่อมากกว่า 10  ปีขึ้นไป และอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี

• หากมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านประกันต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ภาษาอังกฤษ มีผลสอบ TOEIC  มากกว่า 500 คะแนนขึ้นไป

• มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ

• มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี 2472 กว่า 87 ปี แห่งความมั่นคงของบริษัทและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และ 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทฯมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : Reinsurance Manager