งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
ช่างเทคนิค
Technician
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
Duties & Responsibilities

- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคาร

- งานบำรุงรักษาตามแผน

- งานเปิดปิดระบบภายในอาคาร

- งานอนุรักษ์พลังงาน

Qualification

- วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์, เครื่องกล, อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานหมุนเวียน 6 วัน หยุด 1 วัน
- มีประสบการณ์เป็นช่างประจำอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนขั้นต่ำ: 12,000 บาท
 
Basic qualification
Type of job : งานประจำ
Quantity : Many positions.
Gender : ชาย
Salary(Baht) : สามารถเจรจาต่อรองได้
Experience : 0 - 5 year(s)
Location :
Education : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : งานติดตั้งไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกลไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคนิคอุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีโทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
About company
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งจากแนวคิดการสร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบ วิศวกรรมและพลังงาน ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี บริษัทได้สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน จนอาจกล่าวได้ว่า บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศ ด้านการบริหารจัดการระบบ วิศวกรรมและที่ปรึกษาการบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรบริษัทมีความประสงค์สรรหาบุคลากรที่รัก ความท้าทายเข้าร่วมงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
Welfare
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
Contact person : คุณสราวุธ สุวาหลำ
Address : 51/29-31 Ngamwongwan Rd., Lardyao, Jatujak, Bangkok 10900
Phone number : 0-2941-4080-1 ต่อ 13 , 089-011-9153
Fax : 0-2941-4082
Keyword : ไฟฟ้า , สุขาภิบาล , เครื่องปรับอากาศ , ระบบดับเพลิง , ดับเพลิง , ระบบไฟฟ้า , ระบบอิเล็คทรอนิกส์ , PM , CM , บำรุงรักษา , งานแจ้งซ่อม , Operate , Chiller , อาคาร , อาคารสูง